Hobby Psychologie - Stoornis van Asperger

Stoornis van Asperger


- De individu heeft minimaal 2 van de volgende beperkingen
  • verkeert gebruik van non verbaal gedrag wat tot uiting komt in oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren en sociale interactie
  • Kan geen relaties ontwikkelen met individuen van eigen leeftijd
  • gaat niet spontaan samen met andere mensen plezier en bezigheden doen en dingen laten zien die belangrijk zijn
  • Niet emotioneel wederkerig

- Stereotiep gedrag
  • Bezig met maar bepaalde activiteiten die niet normaal is in intensiteit of aandacht
  • De individu zit vast aan patronen en rituelen
  • Herhaalde bewegingen
  • Bezig blijven met bepaalde voorwerpen
- De individu kan niet functioneren in prive of werk
- Er is geen taalachterstand
- Er is geen achterstand in cognitieve ontwikkelen. er is ook geen achterstand in het aanpassingsvermogen en is nieuwsgierig
- Er is niet voldaan aan een andere ontwikkelingsstoornis of schizofrenie


Voer hier uw username en password in:

Username
Password