Hobby Psychologie - Desintegratie stoornis van kinderleeftijd

Desintegratie stoornis van kinderleeftijd


- De eerste 2 jaar is een normale ontwikkeling op verbaal, non-verbaal communicatie, aanpassinggedrag, spel en sociale relaties.
- Er is verlies van vaardigheden voor het 10e jaar:
 • spel
 • sociale vaardigheden en aanpassingsgedrag
 • expressieve en receptieve taal
 • zindelijkheid
 • motorische vaardigheden
- Er is sprake van minder sociale vaardigheden
 • de individu kan geen relaties ontwikkelen met kinderen van eigen leeftijd.
 • het kind is niet emotioneel wederkerig
 • het kind is beperkt in non verbaal gedrag
- Er is spraken van een taalachterstand in gesproken taal
 • het kind kan geen gesprek beginnen of onderhouden
 • Steeds dezelfde dingen zeggen
 • geen fantasiespel of doen alsof spel
- Er is sprake van stereotiep gedrag
 • het kind herhaalt gedrag
 • het kind herhaalt activiteiten
 • het kind herhaalt bewegingen
- Er is geen sprake van schizofrenie of een andere ontwikkelingsstoornis

Voer hier uw username en password in:

Username
Password