Hobby Psychologie - Niet Anderszinds omschreven persoonlijkheidsstoorn

Niet Anderszinds omschreven persoonlijkheidsstoorn


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Niet Anderszins omschreven persoonlijkheidsstoornis
Als er niet wordt voldaan aan een andere persoonlijkheidsstoornis maar dat er duidelijke kenmerken zichtbaar zijn waardoor ondragelijk leiden veroorzaakt wordt of beperkingen optreden.


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password