Hobby Psychologie - Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
De individu wil alles ordelijk hebben overzichtelijk en controle hebben over zichzelf en zijn omgeving. Dit gaat ten koste aan soepelheid openheid en efficiëntie. Dit komt naar voor in het beging van de volwassenheid.
- Vindt regels, lijsten organisatie en schema's belangrijk
- Is perfectionistisch en heeft hierdoor moeite een taak te voltooien
- Is overmatig bezig met werk en productiviteit en is niet bezig met onstpannede bezigheden
- Is overdreven gewetensvol en star met betrekking op moraliteit ethiek of normen en waarden
- Kan niet voorwerpen weggooien
- Kan alleen met mensen samenwerken als ze precies doen wat de individu wilt
- Geld moet gespaard worden in geval van catastrofes
- Is star en koppig

Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password