Hobby Psychologie - Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.


Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
De Individu heeft een hele wil verzorgt te worden en is bang om in de steek gelaten te worden. Dit komt tot uiting in de vroeg volwassenheid.
- Kan geen beslissingen nemen zonder advies
- Kan niet zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen
- Kan niet een verschil van mening uiten met een ander
- Kan niet zelfstandig werken en heeft andere nodig om een taak te voltooien
- Probeert zoveel mogelijk verzorging te krijgen van anderen
- Kan niet tegen alleen zijn en kan zichzelf niet handhaven zonder een ander individu
- Zoekt gelijk naar een andere relatie als hij of zij alleen is
- Is bang om alleen te zijn en dat je alleen je eigen problemen moet oplossen


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password