Hobby Psychologie - Vermijdende of ontwijkende persoonlijkheidsstoorni

Vermijdende of ontwijkende persoonlijkheidsstoorni


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Vermijdende of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
De persoon is erg geremd en is overgevoelig voor een negatief oordeel. Dit komt tot uiting in het begin van de volwassenheid:
- vermijdt beroepsmatig activiteiten omdat hij bang is voor kritiek, afkeur of afwijzing
- Wil alleen met mensen omgaan die de individu aardig vinden
- Is gereserveerd binnen relaties omdat hij bang is om vernederd of uitgelachen te worden.
- Is bang om bekritiseerd of afgewezen te worden
- De individu is bang om tekort te schieten en is daarom geremt
- Denkt dat hij of zij sociaal onbeholpen is, onaantrekkelijk of minderwaardig.
- Hij of zij is bang om risico te nemen

Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password