Hobby Psychologie - Histrionische of Theatrale persoonlijkheidsstoorni

Histrionische of Theatrale persoonlijkheidsstoorni


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Histrionische of Theatrale persoonlijkheidsstoornis
- De individu wil in het centrum van de belangstelling staan
- Seksuele verleiding is kenmerkend voor het gedrag
- Veel wisselende emotionele uitingen
- Gebruikt uiterlijk om aandacht op zichzelf te zetten
- Impressionistische manier van spreken zonder details
- Overdreven uiten van emoties
- Makkelijk te beinvloeden door situaties en omstandigheden
- Beschouwt relaties als intiem terwijl ze dat niet zijn

Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password