Hobby Psychologie - Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Borderline persoonlijkheidsstoornis
Je hebt borderline als er duidelijk zichtbaar is dat de persoon in relaties instabiel is. Dit komt ook tot uiting in zelfbeeld en emoties.
- Persoon wil niet in de steek gelaten worden
- Zwart wit denken ten opzichte van andere personen
- Instabiel zelfbeeld en zelfgevoel
- Impulsief
- Suïcidale gedachten
- Gevoel van leegte
- Problemen met het beheersen van woede
- Paranoïde ideeën die te maken hebben met stress
- Wisseling in affect


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password