Hobby Psychologie - Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis


Algemene kenmerken persoonlijkheidsstoornis
Patroon die een lange duur zichtbaar is in ervaringen en gedrag die afwijken van de cultuur. De persoon moet 2 of meer van de volgende kenmerken bezitten:
- Cognities - Manier van interperteren van gebeurtenissen, zichzelf en anderen.
- Affecten - Manier waarop de persoon zichzelf uit in emoties, taal.
- Omgaan met impulsen
- functioneren met andere individuen

Het patroon is duidelijk zichtbaar op alle gebieden van sociaal functioneren. De persoon kan minder goed functioneren op sociaal en beroepsmatige gebieden. Het patroon is zichtbaar geworden in de adolescentie of beging van volwassenheid en is tot op heden zichtbaar. Er is geen andere psychische stoornis gevonden. Het komt niet door drugs geneesmiddelen of ziekte.

Paranoide persoonlijkheidstoornis
De persoon heeft is achterdochtig en wantrouwt andere mensen. Gedragingen en reacties worden gezien als kwaadwillig
- Vermoedt dat andere mensen hem uitbuiten, schade berokken of bedriegen
- Is ervan overtuigt dat collega's, vrienden of partner niet trouw en niet betrouwbaar zijn.
- Neemt andere personen niet in vertrouwen
- Persoon denkt dat hij vernederd wordt of bedreigt maar dit is niet het geval
- De persoon vergeeft geen beledigenen, onrecht of kleineringen
- Ervaart kritiek terwijl dit niet het geval is
- Is achterdochtig maar weet niet waarom

Deze komt ook voor bij schizofrenie of stemmingstoornis met psychotische kenmerken.


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password