Hobby Psychologie - Angststoornis door een middel

Angststoornis door een middel


- Angsten, paniekaanvallen, dwanggedachte of dwanghandelingen treden op de voorgrond.
- Er is vastgesteld dat het door intoxicatie van een middel komt en dat de angst binnen een maand is opgetreden. Er is een relatie te leggen tussen het genees middel en de angst
- Er is verband geen verband te leggen aan een andere psychische stoornis, de enige oorzaak kan het gebruik van een middel zijn.
- Er is geen spraken van delirium.
- De individu ervaart ondraaglijk lijden
- Er is een beperking van functioneren zichtbaar door de angststoornis.

Er zijn de volgende typen:
Gegeneraliseerde angst
Paniekaanvallen
Obsessieve compulsieve
Fobisch
Begin van intoxicatie
Tijdens onthouding van een middel

Voer hier uw username en password in:

Username
Password