Hobby Psychologie - Acute stress stoornis

Acute stress stoornis


- De individu heeft een traumatische ervaring. De Traumatische ervaring is levensbedreigend geweest of ernstige verwondingen of was aanwezig bij een traumatische gebeurtenis
  •  De individu heeft heftige angsten, hulpeloosheid of afschuw ervaren

- De individu heeft leed ervaren en heeft de volgende symptonen
  •  Afwezigheid van emotionele reactie.
  •  depersonalisatie
  •  derealisatie
  •  dissociatieve amnesie (kan de gebeurtenis niet goed meer herinneren
  •  Minder bewust van de omgeving
- De traumatische gebeurtenis wordt herbeleeft. De herbeleving vind plaats in gedachten voorstellingen dromen en illusies
- De individu heeft last van: prikkelbaarheid, slaapstoornis, waakzaamheid, slechte concentratie en overdreven schrikreactie
- Vermijden van prikkels die herinneringen oproepen van het trauma: gedachten, gevoelens, gesprekken, activiteiten, plaatsen en/of mensen.
- De individu lijd zo erg dat hij of zij niet kan functioneren in de individu zijn of haar leven
- De individu heeft hier minimaal 2 dagen en maximaal 4 weken last van.
- De stoornis komt niet door een somatische aandoening, zoals medicatie.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password