Hobby Psychologie - Obessieve compulsieve stoornis

Obessieve compulsieve stoornis


- De individu heeft dwanggedachten of dwanghandelingen:
  • - De individu heeft dwanggedachten, impulsen of voorstellingen, deze wordt ervaren als opdringerig
  • - Deze gedachten impulsen of vooronderstellingen zijn is niet overdreven bezorgheid
  • - Deze gedachten worden geprobeerd te neutraliseren alleen dit lukt niet
  • - Deze gedachten worden opgelegd door de individu zichzelf en niet door een externe factore
- Dwangmatig gedrag
  • - Dwangmatig gedrag vertonen zoals handen wassen. Dit kan zich uiten in herhalen van handen wassen, tellen, woorden herhalen, zich rigide aan regels houden
  • - De individu probeert situaties te vermijden waar hij deze gedachten heeft en onderneemt andere maatregelen om dit te voorkomen.
- De individu is zich bewust dat deze gedachten, impulsen of voorstellingen niet normaal zijn
- De dwanggedachte of dwanghandelen veroorzaken duidelijk lijden en verstoren beroepsmatig, school of sociale activiteiten.
- Er is geen stoornis aanwezig van as 1 zoals depressie eetstoornissen, bezorgdheid over uiterlijk.
- De stoornis is niet veroorzaakt door drugs medicatie of een somatische aandoening


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password