Hobby Psychologie - Specifiek fobie

Specifiek fobie


- De individu heeft overdreven angst voor een bepaald voorwerp of situatie, bijvoorbeeld: vliegen, hoogten, dieren, injectie krijgen of bloed zien.
- Wanneer de individu in contact komt met dit voorwerp of situatie dan krijgt de individu een
paniekaanval
- De individu weet dat het geen normale reactie is
- De situaties en voorwerpen worden vermeden
- De individu kan niet goed functioneren op werk of school en kan zijn sociale relatie moeilijk onderhouden door de fobie
- Als de individu jonger is dan 18 duurt de periode van de fobie minimaal 6 maanden
- Het is niet toe te schrijven aan een andere fobie zoals obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stress stoornis, separatie angststoornis, sociale fobie, paniekstoornis met agorafobie of agorafobie zonder paniekstoornis.


Je hebt de volgende types
- Diertype (angst voor bepaalde dieren)
- Natuurtype (hoog water, storm of andere elementen uit de natuur)
- Bloed injectie verwonding type (bang voor bloed en injectie naalden)
- Situationeel type (openbaar, vervoer, tunnels, of bruggen en liften vliegen, afgesloten ruimtes)
- Overige type (overige prikkels zoals de afwezigheid van muren)


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password