Hobby Psychologie - Psychotische stoornis Niet Anderszinds Omschreven

Psychotische stoornis Niet Anderszinds Omschreven


Deze stoornis is bedoeld als de individu last heeft van wanen of hallucinaties maar het niet voldoent aan de kritieriea van een andere stoornis, of als er tegenstrijdige informatie is.

Voorbeelden zijn:
- Post partum psychose (psychose na een bevalling)
- Symtonen die niet langer duurde dan een maand
- Alleen gehoorhallucinatie maar geen andere symtonen
- Wanen die normaal lijken met verandering in stemming tijdig met de wanen
- Situatie als er een mogelijke oorzaak tot psychotische kenmerken zijn, maar dit niet is vastgesteld.


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password