Hobby Psychologie - Schizoaffectieve & Schizophreniforme stoornis

Schizoaffectieve & Schizophreniforme stoornis


Deze stoornis is een combinatie van bipolaire stoornis en schizofrenie.
- Er wordt tegelijk voldaan aan schizofrenie kenmerken:
  1. - Wanen
  2. - Hallucinaties
  3. - Onsamenhangende spraak
  4. - ernstig chaotisch of katatoon gedraag
  5. - negatieve symtonen (vervalaking van affect, gedachten, spraak en/of apathie
- Er wordt voldaan aan de bipolaire kenmerken:
  1. - Hypomaan
  2. - Manisch
  3. - depressief
  4. - gemengde episode

Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password