Hobby Psychologie - Schizofrenie

Schizofrenie


Je hebt schizofrenie als je langer dan 1 maand en een restperiode van 6 maanden in minder mate 2 of meer van deze symtonenen tenzij de symtoon zo hefig is dat er bizare situaties onstaan. De volgende symtonen horen bij schizofrenie
- Wanen
- Hallucinaties
- Onsamenhangende spraak
- ernstig chaotisch of katatoon gedraag
- negatieve symtonen (vervalaking van affect, gedachten, spraak en/of apathie

Schizofrenie kenmerkt zich door een prodomale fase en zijn er vooral negatieve symtonen zichtbaar, hetzelfde geld voor de restfase. In de actieve fase zijn er andere symtonen aanwezig zoals bovengenoemd.

De ernst van deze symtonen moeten zo hefig zijn dat het de functioneren van dit individu zo ernstig schaad dat er geen beroepsmatig en/of prive leven mogelijk is

Er zijn verschillende types schizofrenie:
- Paranoide type
- Gedesorganiseerde type
- Katatone type
- Ongedifferentieerde type
- Resttype

Paranoide type
- 1 of meer wanen en/of gehoorshallucinaties
- Geen duidelijke andere symtonen

Gedesorganiseerde type
- onsamenhangende spraak
- chaotisch gedrag
- negatieve symtonen
- Geen duidelijk chatatoon gedrag

Katatone type
Er moeten aan minsten 2 symtonen voldoen
- Niet kunnen bewegen
- Doelloose bewegingen
- Zeer negatief
- rare houdingen
- Mensen napraten of nadoen

Ongedifferentieerde type
- Er wordt niet voldaan aan schizofrenie van het katatone, gedesorganiseerde of paranoide type maar er wordt wel voldaan aan schizofrenie

Resttype
- Afwezigheid van wanen en hallucinaties en onsamenhangde spraak en chaotisch of katatoon gedrag
- De symtonen zijn voordurend in licht vorm aanwezig


Wordt de DSM goed gebruikt?

Voer hier uw username en password in:

Username
Password