Hobby Psychologie - Wordt de DSM goed gebruikt?

Wordt de DSM goed gebruikt?Er zijn grote vraagtekens rondom hoe de DSM gehanteerd wordt. Het belangrijkste punt is dat de stoornissen die beschreven staan een groep symptonen zijn. Maar je zou depressief kunnen zijn als je iets ergs hebt meegemaakt, je kunt het dan als een vorm van rouw zien. De logica achter de DSM is echter dat als je een aantal kenmerken hebt, dat je  dan  een stoornis hebt, terwijl e.e.a. een zeer gezonde reactie is/kan zijn op moeilijke omstandigheden.
Zie ook  http://www.jaapvanderstel.nl/Jaap_van_der_Stel.html
http://www.jaapvanderstel.nl/Boeken_en_rapporten.html

Darrell Regier, psychiater, voorzitter van de DSM-V werkgroep heeft gezegd dat ze niet de oorzaken weten van elke stoornis die ze beschreven hebben. Verschillende psychiaters hebben gezegd dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor de stoornissen die beschreven staat in de DSM. Wat er over blijft is dat je kan zeggen dat je geanalyseerd hebt hoe een persoon zich gedraagt, maar een analyse zonder theoretisch kader is op los zand gebaseerd.

Mensen krijgen stickertjes is hier op geplakt, stickertjes die in feite kunnen gaan om volstrekt normale en gezonde reacties op ervaringen. Er zijn heel veel mensen die een stickertje opgeplakt hebben gekregen. Zonder stickertje krijgt de psychiater geen geld en de farmaceutische industrie ook niet. Dit houdt in dat het van groot belang is als je iemand hulp gaat bieden dat deze persoon een stickertje krijgt. Soms heb je tijdelijk hulp nodig dus krijg je een stickertje. Stel dat je niet meer een stickertje nodig hebt, dan  blijft dit toch  de rest van je leven aan je plakken, terwijl het goed kan zijn dat je een moeilijke periode achter de rug hebt gehad. Ook is de medicatie destructief voor je gezondheid en is het maar de vraag of medicatie echt helpt.

In andere medische beroepen  weet de arts ruwweg wat de oorzaak is van problemen bij de patiënt. Zoals bovenaan omschreven weet de psychiater dit niet. Een psychiatrische arts gaat dan een behandeling toepassen zodat dat wat men een ziekte noemt genezen wordt. De psychiater  start een behandeling die vaak uit medicatie bestaat. De medicatie doet vooral aan symptoombestrijding maar symptomen zijn  niet de wortel van het probleem omdat ze niet weten wat de oorzaak van de problemen zijn.

De vraag die dan rijst is waarom wordt de DSM gebruikt? Dit heeft met geld te maken. De farmaceutische industrie verdient miljarden aan symptoombestrijding. De psychiater verdient alleen geld als ze een stickertje plakken. Het DSM systeem zit zo diep geworteld in het systeem dat het onmogelijk is om er niet aan mee te doen als je geld wilt verdienen in de zorg.  De DSM is samengesteld door psychiaters uit de VS waarvan 59% aantoonbare banden heeft met de famaceutische industrie. De DSM  is een beschrijving  van wat als kenmerken gezien wordt van niet-normaal gedrag. Terwijl er bij elk soort gedrag een reden te vinden kan zijn waarom iemand zich niet v0olgens de gangbare norm gedraagt, op een paar ernstige symtonen na.

Steeds meer mensen krijgen een stickertje. Steeds meer mensen vertonen volgens de DSM standaard niet normaal gedrag. Sommigen hebben onterecht een sticker gekregen sommigen terecht. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de mensen in de VS geestesziek zou zijn. En nog steeds krijgen steeds meer mensen een diagnose van geestesziek. Misschien hebben deze mensen hulp nodig, maar dat wil nog niet zeggen dat zoveel mensen geestesziek zijn. Moet je zeggen als je hulp nodig hebt dat je geestesziek bent? Dit is wel de redenering volgens het systeem.
Als iedereen geestesziek is dan is niemand geestesziek. Waarom kan je niet hulp nodig hebben en niet geestesziek zijn? Wordt het niet tijd dat we naar achterliggende problemen gaan zoeken die de oorzaak kunnen zijn van geestelijke instabiliteit.

Opmerking: Ik ben niet van mening dat het slecht is dat er geld verdient wordt in de zorg. De rede dat ik het daarover heb is dat dit leidt tot stickertjes plakken en stigma. Het is een goede zaak dat er geld verdient wordt in de zorg. Het punt wat ik wil maken is dat er zoveel mensen geestenziek zijn. Is het probleem dat het gedrag van die mensen niet normaal is of is er nog een oorzaak van dit probleem. Naar mijn mening wordt er teweining gezocht naar de oorzaak van het probleem.

Opmerking J.S. van der Zee: o.a. Jim van Os, sociaal psychiater houdt zich bezig met achterliggende, onderliggende oorzaken van problemen. In het tijdschrift Deviant staan ook geregeld goede artikelen die andere kanten belichten en andere manieren van hulp. Zie: http://www.tijdschriftdeviant.nl/ en onderzoek Jim van OS:  //www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=pubmed&details_term=van%20os%20j%5BAuthor%5D%
http://mhens.unimaas.nl/

Voer hier uw username en password in:

Username
Password