Hobby Psychologie - Film maken - regisseren regie

Film maken - regisseren regie


Wie is een regisseur?

De regisseur heeft de verantwoordelijkheid van de hele film, dus ook van alle mensen die eraan meewerken. De regisseur stuurt alle mensen aan, hij moet ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen. Stel dat iets niet helemaal goed gaat dan is het de verantwoordelijkheid van de regisseur om dit op te lossen met de mensen om hem heen. Mensen die aan de film meewerken, moeten wel luisteren naar de regisseur, hij is dan ook eigenlijk de baas van de film.

Het proces is op te delen in 3 fasen:


1. Preproduction

In de preproduction fase moet de regisseur het script lezen en de juiste mensen erbij vinden die aan de film gaan meewerken. Dus cameramensen, licht, geluid, acteurs, scriptschrijvers, video- editors.


Hij bespreekt met alle mensen hoe de film eruit gaat zien en probeert ook ideeën uit de groep te halen. Meestal krijgt de regisseur een script waar hij mee moet gaan werken. Iedereen kan zijn gedachten erover laten gaan en de regisseur hakt als het waren de knoop door zodat de beslissingen worden genomen.


De beslissingen die er genomen moeten worden gaan over:

- Style van film (Donkere kleuren of juist vrolijk, actie/ thriller/ komedie)

- Vormgeving, (Wat voor kleding mensen dragen welke attributen)

- Locaties (Waar gaan we filmen, en wat moet er nog aan veranderd worden)

- Taakverdeling (Wie doet wat en wie is verantwoordelijk waarvoor)


2. Production

In de production wordt de film gefilmd.


Als het goed is weet iedereen wat hij moet doen en kan de regisseur zich nu bezig houden met de acteurs. De acteurs moeten 5 dingen goed weten, dat zijn de 5 w:

- Wie is hij?

- Wanneer speelt het zich af?

- Waar is hij?

- Wat gaat hij doen?

- Waarom is hij daar

Als een acteur van de 5 w's bewust is kan hij zijn rol veel beter spelen.


Als je als acteur een bepaalde emotie moet uitspelen. Bijv verliefdheid, kan het soms helpen als je als acteur kijkt naar je eigen ervaring met verliefdheid. Op deze manier laat je realistischer zien dat je verliefd bent. Hetzelfde geldt voor wie hij moet spelen. Het is ook belangrijk te vertellen in wat voor omgeving de acteur speelt. Bijvoorbeeld als deze verliefde persoon thuis is met zijn vriendin praat hij meestal rustiger en laat hij zijn zachte kanten meer zien dan als hij haar ziet op een feestje tussen allemaal andere mensen zal hij oppervlakkig zijn en vrolijker. Zo zie dat het heel belangrijk is dat je weet waar je bent, en hetzelfde geldt voor de andere W's.


Je moet ook opletten dat er hier geen continuïteitsfout opduiken. Jij bent degene die het overzicht heeft over de film en jij bent de aangewezen persoon om op te letten of er geen continuïteitsfout optreedt. Een continuïteitsfout is eigenlijk iets wat niet klopt. Bijvoorbeeld je hebt gisteren een acteur gefilmd met een groen shirt aan maar vandaag ga je verder met dezelfde scène en heeft hij een rood shirt aan. Wanneer dit later aan elkaar geplakt wordt zal dit vreemd overkomen want heeft hij zich opeens verkleed? Hetzelfde geldt voor licht omgeving en de stemming van de acteur. Wanneer de acteur boos is kan hij niet opeens vrolijk zijn in het volgende shot (tenzij daar aanleiding voor is).


3. Postproduction

In deze fase wordt de film gemonteerd en special effects toegevoegd waar nodig.


De regisseur stuurt de mensen aan die bezig zijn met monteren. Hij vertelt wat ze moeten doen. Waar de regisseur op moet letten zijn de volgende dingen:

- Continuïteitsfouten

- Verhaallijn

- tempo van film

- beeldkwaliteit


Wanneer de regisseur final roept dan is iets af, vaak is het zo dat je eerst 10 keer iets moet doen voordat het goed is, hetzelfde geldt voor de Production- fase als je aan het filmen bent.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password