Hobby Psychologie - Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk


Een maatschappelijk werker heeft dezelfde taken als Trajectbegeleider en casemanger maar werkt vaak met minder zware problemen en gezondere mensen. 

Een maatschappelijk werker heeft de volgende taken

Hij moet inventariseren welke zorgvragen de cliënt of patiënt heeft. 
De zorgvraag is per client verschillend. Soms is het zo dat de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. Dan is het belangrijk dat de zorgvraag toch boven tafel komt zelfs als de client niet weet wat zijn of haar zorgvraag is. De zorgvraag kan op verschillende gebieden aanwezig zijn:
Medische zorg (Medicatie)
Huisvesting
Dagbesteding
Werk
Therapieen
Relatie huwelijk
Echtscheiding
Gezin en opvoeding
Eenzaameheid
Rouwverwerking
Seksualiteit
Slachtoffer geweld
Ruzies
Verslaving
Arbeid
Ouder worden

De juiste mensen inschakelen voor de zorgvraag.
Het is de taak van de Maatschappelijk werker  om afspraken te maken met de client en zorgverleners om de juiste zorg te leveren voor de client. Het is ook de taak van de Maatschappelijk werker om te kijken of iedereen zich aan zijn of haar afspraken houdt. 

In kaart brengen wat de drempels van de cliënt of patiënt.
Bij het in kaart brengen van drempels van de cliënt of patiënt is het ook belangrijk om te kijken wat de wensen zijn van de cliënt of patiënt. 

Oplossingen bedenken voor drempels van de cliënt of patiënt 
Wanneer er een drempel is dan moet er worden gekeken hoe mensen over deze drempel kunnen komen en zo stappen kunnen zetten in de goede richting.

Zoeken naar een geschikte werkplek opleiding of therapie
Soms is de oplossing een opleiding gaan doen of therapie. Er word dan gekeken wat de drempels zijn. 

behandelplan maken en dit bespreken met de cliënt of patiënt
Alle drempels en de oplossingen hiervoor worden in een behandelplan gemaakt. Dit plan wordt besproken met de cliënt of patiënt. Daarna wordt het plan uitgevoerd en gekeken hoe er omgegaan wordt met de problemen die zich voordoen. 

Het begeleiden van zelfhulpgroepen
De maatschappelijk werker moet zelfhulpgroepen begeleiden. De zelfhulpgroepen kunnen op de bovengenoemde gebieden aanwezig zijn.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password