Hobby Psychologie - Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding


De trajectbegeleider heeft de volgende taken:

In kaart brengen wat de drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt.
Bij het in kaart brengen van drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt is het ook belangrijk om te kijken wat de wensen zijn van de cliënt of patiënt. 

Oplossingen bedenken voor drempels en beperkingen van de cliënt of patiënt 
Wanneer een beperking is dan moet je kijken of je hier een oplossing voor kan vinden. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek. Andere werktijden etc. Wanneer er een drempel is dan moet er worden gekeken hoe mensen over deze drempel kunnen komen en zo stappen kunnen zetten in de goede richting.

Zoeken naar een geschikte werkplek opleiding of therapie
Soms moet er een aangepaste werkplek gevonden worden. Soms is de oplossing een opleiding gaan doen of therapie. Er word dan gekeken wat de beperking of drempels zijn. 

Overleggen met de werkgever voor een aangepaste werkplek
Soms moet een werkplek aangepast worden en moet dit overlegt worden met de werkgever. Er zijn ook aangepaste werkplekken die georganiseerd zijn door de ggz. Vaak is de werkdruk lager maar ook het loon op deze aangepaste werkplekken.

Trajectplan maken en dit bespreken met de cliënt of patiënt
Alle drempels en beperkingen en de oplossingen hiervoor worden in een trajectplan gemaakt. Dit plan wordt besproken met de cliënt of patiënt. Daarna wordt het plan uitgevoerd en gekeken hoe er omgegaan wordt met de problemen die zich voordoen. Voer hier uw username en password in:

Username
Password