Hobby Psychologie - Psychiater

Psychiater


De psychiater heeft de volgende taken

Leiding geven aan een multi disciplinair team
De psychiater is verantwoordelijk voor de behandeling van zijn of haar clienten. De psychiater moet leidinggeven aan verpleegkundigen en ander personeel. De psychiater moet er voor zorgen dat iedereen zijn of haar taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. De psychiater moet controleren of de taken goed worden uitgevoerd.

Behandelmethode ontwikkelen
De psychiater is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een behandelmethode. Er moet worden gekeken of de behandelmethode verbeterd kan worden. Er moet worden gekeken of de behandelmethode de tevredenheid van zijn of haar cliënt of patiënt vergroot. De psychiater moet kijken of de behandelingsmethode crisis opnamen verkleint. Een veel gebruikte behandelmethode is FACT

Medicatie
De Psychiater moet de cliënt patient instellen op medicatie. De medicatie wordt in overleg met de cliënt besproken. Er mag alleen dwang medicatie gegeven worden als hier een rechtelijke machtiging voor is. De medicatie moet in het behandelplan worden opgenomen.

Behandelplan maken voor cliënten of patiënten
In het behandelplan moet worden gekeken wat de behoeftes van de cliënt of patiënt. De psychiater is verantwoordelijk voor het behandelplan. Er moet worden gekeken welke psycho /  sociale problematiek er is en hier het behandelplan op afstemmen

Diagnose stellen
De psychiater moet een diagnose stellen door te kijken welke psycho sociale problematiek de cliënt of patiënt heeft. 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password