Hobby Psychologie - FACT Function Assertive Community Treatment

FACT Function Assertive Community Treatment


Fact teams zijn opgericht om de zelfredzaamheid te vergroten en crisisopvang te voorkomen. Vaak trekken mensen pas aan de bel als het te laat is. Er wordt ook wel in Nederland gesproken van bemoeizorg. Mensen bieden zorg aan zonder dat er een hulpvraag hoeft te zijn. Mensen in een fact team kunnen zorg aanbieden als zei denken dat er een hulpvraag zonder dat de cliënt of patiënt de hulpvraag zelf heeft geformuleerd. 

Wie zitten er in een FACT Team

Wat gebeurt er in een FACT Team
Er wordt gekeken of iemand zorg nodig heeft. De Casemanager heeft als taak eerste begeleiding te bieden en zo nodig mensen inschakelen die overige begeleiding kunnen bieden. Stel er zijn problemen met de medicatie dan wordt de psychiater ingeschakeld. Stel iemand wil weer gaan werken maar weet niet hoe dan wordt trajectbegeleiding ingeschakeld. Een belangrijke taak is het singaleren van behoefte aan zorg.

Stel dat het niet goed gaat dan wordt het hele team op de hoogte gebracht. Er wordt dan gesproken van een crisis. Wanneer er crisis dreigt dan gaat het hele team zorg leveren inplaats van 1 Casemanager. Door deze methode kunnen mensen die een crisis dreigen door te maken makkelijker meer zorg krijgen en mensen die niet in een crisis zitten worden alleen door hun behandelaar begeleid. Zo heb je minder mensen nodig voor dezelfde zorg. Er kan niet altijd voorkomen worden dat er een crisisopname nodig is maar er zijn wel minder crisisopnames nodig.  

Een ander onderdeel van FACT is dat de cliënt of patiënt weer mee gaat doen met de maatschappij. Meedoen met de maatschappij vergroot het zelfredzaamheid van de patiënt of cliënt.

Voor wie is FACT?
Fact is voor mensen met een zware psychiatrische problematiek. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis of psychotische klachten. Deze klachten moeten zo erg zijn dat je onder de categorie valt van zware psychiatrisch klachten. Er zijn verschillende FACT Teams. FACT teams voor psychotische klachten. En FACT Teams voor persoonlijkheidsstoornissen. 

Op welke gebieden is een FACT Team actief?
Het FACT team is actief op de volgende onderdelen:
Medische zorg (Medicatie)
Huisvesting
Dagbesteding
Werk
Therapieen
Relatie huwelijk
Echtscheideing
Gezin en opvoeding
Eenzaameheid
Rouwverwerking
Seksualiteit
Slachtoffer geweld
Ruzies
Verslaving
Arbeid
Ouder worden

Voer hier uw username en password in:

Username
Password