Hobby Psychologie - Patienten rechten

Patienten rechten


Je hebt als patient verschillende rechten.Hieronder volgen de belangrijkste.

- Recht op gezondheidszorg
- Recht op zelfbeschikking
- Recht op informatie
- Recht op toestemming
- Recht op een behandelplan
- Recht op inzage
- Recht op privacy
- Recht op vrije keuze hulpverlener
- Recht op bescherming wetenschappelijk onderzoek
- Recht op second opinion
- Recht om een klacht in te dienen

Recht op gezondheiszorg
Je hebt recht op gezondheidszorg. Waneer je ziek bent mag je altijd beroep doen op de gezondheidszorg als je een burger in Nederland bent.

Recht op zelfbeschikking
Je hebt het recht om te bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt. Dit houd in dat mensen je niet zomaar zonder toestemming medicijnen mogen geven of operaties doen

Recht op inzage
Je kan altijd vragen om je dossier in te zien. Je hebt het recht om te weten wat er in je dossier staat en wie inzage heeft in het dossier.

Recht op toestemming
Je kan behandeling met medicatie hebben maar je hebt ook behandeling op andere manieren. Je kan ook iemand behandelen door met iemand te praten (zoals psychiaters doen). Je moet toestemming geven voor een bepaalde behandeling

Recht op informatie
Je hebt het recht om een afgewoge keuzen te maken als je een behandeling kiest. De doktor moet de verschillende mogelijkheden voor je behandeling voorstellen en kan een advies geven. Je kan daarna zelf een keuze maken welke behandeling voor jouw het beste is.

Recht op Privacy
Wanneer je met mensen praat hebt je het recht om dingen niet te zeggen. Ditzelfde geld bij de doktor. Vaak vertel je doktors privacy gevoelige informatie wat verder niemand aangaat. De doktor moet deze informatie geheim houden en mag dat niet vertellen

Recht op vrije keuze hulpverlener
Je hebt het recht om te kiezen naar welke hulpverlener je gaat.

Recht op bescherming bij wetenschappelijk onderzoek
Wanneer je ziek bent moet er onderzoek gedaan worden. Wanneer er onderzoek gedaan moet worden hebt je het recht om te weten wat het onderzoek is en hoe het onderzoek gedaan wordt en wat de risico's zijn van het onderzoek. Je bent niet verplicht om mee te doen aan een onderzoek.

Recht op second opinion
Je kan een andere doktor vragen of wat je huidige doktor zegt ook echt klopt. Wanneer je dat doet is het belangrijk om te weten wat een andere doktor zegt. Wanneer je het niet eens bent of de uitslag niet vertrouwd kan je om een second opinion vragen.

Recht om een klacht in te dienen
Vaak word er bij een klacht een gesprek gevoerd. Mocht het gesprek niet bevredigend zijn dan mag je naar de rechter stappen en zo je klacht aanhaning maken. Uiteindelijk bepaald de rechter of de klacht gegrond is of ongegrond. Er bestaat een organisatie die je kan helpen bij een klacht. Deze organisatie heet Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg ( IKG ). Ze kunnen je helpen een rechtzaak voorbereiden of helpen om een gesprek te voeren.
http://www.zorgbelang-nederland.nl/

Voer hier uw username en password in:

Username
Password