Hobby Psychologie - Algemen HEE Informatie

Algemen HEE Informatie


HEE, oftewel Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische handicaps op grond van hun eigen ervaringen opbouwen.
HEE staat kortom voor de uitwisseling van ervaringen, de opbouw van ervaringskennis en de overdracht daarvan door mensen met psychische handicaps zelf. GGZ cliënten, hulpverleners en anderen kunnen daar hun voordeel mee doen.

Het HEE programma wordt samen met het Trimbos Instituut ontwikkeld. het omvat effectieve werkwijzen en strategieën van mensen met psychische handicaps om zichzelf te helpen. daarmee wordt een krachtige bron van kennis aangeboord. Ervaringsdeskundigen dragen deze kennis over aan anderen met het doel marginalisering van mensen met psychische handicaps tegen te gaan en hun empowerment te bevorderen. Het HEE programma omvat zelfhulpgroepen, studiedagen, cursussen en themabijeenkomsten. Een model van het HEE programma wordt op effectiviteit onderzocht op vier proefplaatsen: Utrecht, Apeldoorn, Leiden en Maastricht.

De HEE producten worden verzorgd door ervaringsdeskundige docenten, allen lid van het HEE team! Het HEE team biedt ook voorlichting op maat, adviseert en coacht individuen en organisaties en geeft lezingen.

De studiedag "Herstel" is bedoeld voor mensen met ernstige en aanhoudende psychische aandoeningen en hun hulpverleners. Zij mogen alleen in koppels meedoen (hulpverlener-cliënt). De betekenis van het begrip herstel komt er aan de orde. Enkele docenten vertellen over hun herstelproces en over de rol van hulpverleners daarin. De deelnemers aan de dag worden uitgenodigd hun eigen ervaringen in te brenegen. het programma omvat kennismaking, bespreking van de betekenis van herstel, een spel, bespreking van relaties met hulpverleners en een oefening. Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers literatuur uitgereikt als achtergrondinformatie. maximaal 16 deelnemers.

De cursus "begin maken met herstel" biedt een kennismaking met de betekenis van het begrip 'herstel'; Centraal staan het opdoen van ervaring in het uitwisselen van herstelervaringen en de bewustwording van het eigen herstelproces. De cursus is bedoeld voor mensen met ernstige en aanhoudende psychische problemen. Er is geen huiswerk of leeswerk aan verbonden; het gestructureerde gesprek met elkaar en met de cursusleiders en de gastdocenten vormt het werkzame bestanddeel van de cursus. Er zijn vijf bijeenkomsten van elk twee uur. daarin komen de volgende thema's aan bod: hertstellen van psychische aandoeningen, steun bij herstel, valkuilen, de rol van hulpverleners bij herstel en HEE werkzaamheden. Elke bijeenkomst kent een vaste structuur en wordt verzorgd door twee cursusleiders en een gastdocent. Allen zijn ervaringsdeskundig. maximaal 7 deelnemers.

Het draaiboek HEE-werkgroepen omvat een handleiding voor het opzetten van een HEE werkgroep van maximaal 8 personen. het beschrijft de eerste vijftien bijeenkomsten. het is erop gericht dat een werkgroep van mensen met psychische handicaps zich het herstelperspectief eigen maakt en vertrouwd raakt met het opbouwen van ervaringskennis. het draaiboek wordt aangeboden inclusief een proefbijeenkomst met het HEE team.

De kick-off bijeenkomst HEE biedt een programma voor organisaties die met de HEE begrippen aan de slag willen. Aan maximaal 30 cliënten, hulpverleners en managers wordt een kennismaking met de begrippen geboden en met HEE activiteiten elders. Het interactieve programma besluit met een verkenning van de lokale voorkeuren en wensen, waarmee de basis voor een projectplan wordt gelegd

 

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het Trimbos Instituut:

Trimbos Instituut, W Boevink of M. van Bakel.

030-2971100

 

 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password