Hobby Psychologie - Hoofdstuk 2 Foute gedachten opsporen.

Hoofdstuk 2 Foute gedachten opsporen.


De meest voorkomende gedachten die meestal niet erg rationeel zijn en niet gezond zijn de volgende gedachten:
- Doemdenken
- Zwart Wit denken
- Lage frustratietolerantie
- Dingen persoonlijk opvatten
- Gedachten lezen
- Emotioneel redeneren
- De toekomst voorspellen
- Positieve dingen wegwuiven
- Mentaal filteren
- Overgeneraliseren
- Etiketten opplakken
- Eisen stellen

Doemdenken
Doemdenken houdt in dat je dingen groter maakt dan ze eigenlijk zijn.
Bijvoorbeeld je stoot een glas water om bij je eerste afspraak. Nu kan je denken "Nu is mijn afspraak mislukt ik kan nu net zo goed naar huis gaan." Terwijl iemand je waarschijnlijk  op meer punten beoordeelt dan alleen  wat onhandigheid. Wat je  op zo'n moment gedaan hebt is dingen groter maken dan ze eigenlijk zijn.

Zwart Wit denken
Iets is goed of iets is slecht is een kenmerk van zwart wit denken. In zwart-wit denken is er geen middenweg. Je denkt waarschijnlijk dat je geen fouten mag maken en dat als je een fout maakt, je er keihard op afgerekent mag worden. Dit is geen reeele gedachten want iedereen maakt fouten. Als je bijvoorbeeld zakt voor een examen ben je nog niet gelijk gezakt voor de hele opleiding. Neem een winkel, alles is slecht aan de winkel is waarschijnlijk nooit helemaal waar. Misschien is het niet jouw smaak, maar smaken verschillen.

Lage frustratietolerantie
Lage frustratie tolerantie houdt eigenlijk in dat je bij het minste of geringste ermee ophoudt en niet doorzet, of boos of bang wordt. Vaak is het zo dat je bij een lage frustratietolerantie niet de moeite wilt doen om iets negatiefs  te ervaren om daarna iets positiefs te ervaren. Je wilt graag een nieuwe baan, maar je neemt de moeite niet om de krant open te slaan en naar banen te kijken. Of je wilt graag contact met iemand, maar je wilt de moeite niet nemen om in de trein te gaan zitten of de persoon op te bellen.

Dingen persoonlijk opvatten
Als je dingen persoonlijk opvat die niks met jou te maken hebben dan houdt het in dat je bijvoorbeeld een stuk leest en dat je denkt dat het over jou gaat. Je kijkt televisie en je denkt dat het over jou gaat. Het kan ook zijn dat iemand boos is op iemand anders en daarom geergerd tegen jou reageert. Je kan dan denken dat de persoon boos is op jou maar in feite is deze persoon boos op iemand anders, soms is die ander zich daar helemaal niet van bewust.

Gedachten lezen
Je weet niet wat iemand denkt en jeen mens kan geen gedachten lezen.  Je kan aan de gezichtuitdrukking wel afleiden of iemand boos is of blij. Maar je weet niet of deze reactie getriggerd wordt door jou of omdat hij of zij aan iemand anders denkt.

Emotioneel redeneren
Een onderdeel van CGT is dat je leert dat je emoties getriggerd worden door je gedachten. Dat kan beteken dat als je iets denkt wat niet klopt dat je ook een  emotie kan hebben die gekoppeld is aan jwat je denkt en niet aan wat er echt aan de hand is. Als je emotioneel redeneert dan houdt dat in dat je eigenlijk geen rekening houd dat je emoties misschien verkeerd zijn en niet kloppen. Je moet altijd nadenken klopt mijn gevoel met wat er echt gebeurd is.

De toekomst voorspellen
Vaak als je toekomst gaat voorspellen dan maak je de toekomst gevaarlijker en erger dan hij eigenlijk is. Dit kan inhouden als je de hele tijd na gaat denken wat er mogenlijk verkeerd kan gaan dat je uiteindelijk de meest verschrikkelijk dingen gaat denken, terwijl er in werkelijkheid niks gebeurt.

Positieve dingen wegwuiven
Als alles slecht is wat je doet dan wuif je alle positieve dingen weg. Als je baas kritiek op jou heeft dan betekent het nog niet dat je  al je werk niet goed doet. Dit kan betekenen dat je baas een kritische houding heeft maar het kan ook betekenen dat je iets beter kan doen maar dat je waarschijnelijk ook veel goed doet. Wat je moet doen als je  negatief over jezelf denkt is je concentreren op de positieve dingen. Kortom de dingen die je wel goed doet.

Mentaal filteren

Mentaal filteren houd in dat je een idee hebt en daar maar bewijs bij zoekt. Dit kan betekenen dat je onrealistische dingen gaat denken. Je kan denken dat iedereen je stom vindt maar in feite houden er nog heel veel mensen van je. Telkens als je iets hoort wat overeen komt met jouw idee, dan denk je dat niemand jou aardig vindt. Wanneer het tegendeel wordt bewezen, wanneer je uitgenodigd wordt op een feestje dan denk je dat ze dat alleen maar doen omdat het moet en niet omdat ze jou aardig vinden.

Overgeneraliseren
Wanneer je overgeneraliseert dan houdt dat in dat je  bij elke tegenslag denkt dat  dat altijd met jou gebeurt. Bijvoorbeeld je zit in een auto en de slagbomen gaan dicht, nu kom je niet op tijd op je afspraak en je denkt dat dit altijd jou overkomt. Maar in feite is het gewoon een hele drukke spoorwegovergang.

Etiketten opplakken
Je kan nooit zeggen deze persoon is zo en zo. Je kan nooit zeggen deze persoon is slecht. Vaak is het zo dat mensen goede en slechte kanten hebben. Dat houdt in dat als iemand onaardig tegen jou gedaan heeft  dat niet betekent dat deze persoon een slecht mens is. Mensen kunnen soms onaardig tegen jou doen terwijl deze persoon een week later heel erg aardig tegen jou doet. Het kan ook betekenen dat je denkt dat je zelf slecht bent. Dan kijk je waarschijnenlijk niet naar de dingen die je wel goed doet.

Eisen stellen

Je kan hoge en lage eisen aan jezelf en anderen stellen. Waarschijnlijk zal je als je te hoge eisen aan jezelf en anderen stelt en je haalt het niet of je moet op je tenen lopen, dan zal dat  waarschijnlijk uitlopen in een teleurstelling. Je kan gewoon niet alles goed doen en je bent waarschijnlijk ook nooit de beste ergens in. Dit houdt in dat je realistische eisen moet stellen. Doelen stellen die je kan halen en realistisch zijn als je ze niet haalt en kijken welke je wel kan halen.


Voer hier uw username en password in:

Username
Password