Hobby Psychologie - Links

Links


Algemene psychologie links

http://www.who.int  World healt organisation
http://www.psyonline.nl Algemene informatie over psychologie, met stoornissen, quize, links en informatie.
http://www.ggznederland.nl/ Brancheorganisatie van heel ggz nederland
http://www.psychologiemagazine.nl/ Magazine over psychologie waar je je op kan abonneren.
http://www.psychischegezondheid.nl/ Is onderdeel van fonds psychische gezondheid, u kunt donateur worden of informatie opvragen.
http://www.stichtingpandora.nl/ Is een stichting voor (ex) psychiatrische patienten die voorlichting geeft en een onafhankelijk orgaan is om de stigmatisering van patienten tegen te gaan.
http://www.meldjezorg.nl/ Als u problemen heeft met de AWBZ kunt u dat hier melden. Deze meldingen worden uiteindelijk gebruikt om de AWBZ knelpunten te vinden en op te lossen.
http://www.trimbos.nl/ Website voor profesionele ggz personeel met informatie nieuwsbrieven en meer.
http://www.newthinking.nl Site over schizofrenie, deze site maakt kanttekeningen bij de huidige manier van zorg verlenen.
http://www.hetoudegesticht.com/ Site over de geschiedenis van de psychiatrie


http://www.maatschappelijkwerkonline.nl/ Site over de maatschappelijk werkers


http://www.suzanneweusten.nl/ Schrijft scherpe artikelen over psychologie


Rechten in de zorg
http://www.zorgbelang-nederland.nl/ Een site waar je heen kan gaan als je klachten hebt binnen de zorg
http://www.clientenrechten.nl/ Een site waar de rechten van de clienten centraal staan.
http://www.juridischsteunpunt.nl/ Hier kan je naar toe wanneer juridisch advies nodig hebt.
http://www.pvp.nl/ Is een onafhankelijke organisatie waar u over problemen in uw zorginstelling kunt praten, ook als u opgenomen bent.

Levenskwaliteit
http://www.levenskwaliteit.nl/ Site met een manuscript hoe je je levenskwaliteit kan verbeteren met veel voorkomende valkuilen.

Clientenraden
http://www.loc.nl/ Landelijke overkoepelende organisatie van clientenraden in de zorg


Medicatie

http://www.medicijngebruik.nl Inistituut voor verantwoord medicijn gebruik

http://www.haesbrouck.be/ een anti medicatie site
http://www.consumed.nl site met bijsluiters van medicatie


Affirmaties
http://affirmaties.webklik.nl/ 

Mindful Tekenen
http://www.mindfultekenen.nl Een nieuwe manier van tekenen. Herontdek je creatieviteit en kom opnieuw in contact met je zintuigen.

Organisaties van en voor familie en hun naasten
http://www.ypsilon.org
http://www.ypsilonzeeuwsvlaanderen.net
http://www.ypsilonregiobreda.nl
http://www.anoiksis.nl

Managment
http://www.carrieretijger.nl/ Site over managment


Clubhuismodel

ICCD Internation Center for Clubhous Development

Waterheuvel Eerste Clubhuis in Nederland


Derren Brown

http://derrenbrown.co.uk/ organisator van een experiment. Het experiment laat zien wat je kan doen met mensen als je volledige controle hebt. In dit geval is het positief uitgepakt maar je kan je voorstellen dat het negatief uitpakt.


http://www.richarddawkins.net

Voer hier uw username en password in:

Username
Password