Hobby Psychologie - De maakbare samenleving 3.0 problemen

De maakbare samenleving 3.0 problemen


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

De ideale samenleving leek geschapen te zijn. Helaas was dat niet het geval. Er bleek ook niet zo te zijn dat er meer gelijkheid is gekomen.
- Probleem 1 de ideale arbeider
- Probleem 2 de indeling
- Probleem 3 talent en arbeider zijn de hek
- Probleem 4 geheimhouding
- Probleem 5 Martelen

Probleem 1 de ideale arbeider
De arbeiders moesten werk verrichten. Dus de ideale arbeider werkte heel erg hard en verrichten heel veel werk. De arbeiders wist niet beter of hij moest heel hard werken want dat was zijn wereld. De arbeider hadden een lage levenskwaliteit omdat ze onder druk worden gezet. De ideale werknemer is een slaaf. Geen loon wel werken en slechte arbeidsomstandigheden.

Probleem 2 de indeling
Ze hadden het systeem bedacht zodat er meer gelijkheid zou komen maar in wezen was er helemaal niet meer gelijkheid gekomen. Iedereen die het systeem door had die wou leider worden. Niemand wou arbeider worden. In wezen had het systeem helemaal niks opgelost. Ze kregen duizenden aanvragen van duizenden mensen die allemaal wouden dat hun kinderen ingedeeld zouden worden in het leiders hokje. De mensen die leider werden hadden het ideale leven en mochten over geld beslissen en hadden altijd genoeg financiële middelen. Het geld en tijd ging vaak ten kosten van de arbeiders die harder en meer moesten werken en er niet voor betaalt kregen. De maakbare samenleving had ongelijkheid helemaal niet opgeloste het had de ongelijkheid alleen maar vergroot. In het systeem waren hekken gebouwd als je daar overheen probeerden te komen wordt je afgeschoten. Je wordt letterlijk kapot gemaakt. Je kan je ook wel afvragen of de leiders die leiders geworden zijn wel echt goede leiders zijn en of ze echt gekozen zijn door het volk of door de elite die het systeem bedacht heeft.

Probleem 3 talent en arbeider zijn het hek
De regel is dat je je wereld moet accepteren. Ze verzinnen werelden die absurd zijn en die onmenselijk zijn. Zelfs als je in zo een wereld leeft moet je je wereld accepteren. Als je je wereld niet accepteert dan mag je volgens het systeem gestraft worden. Stel je hebt talent en je wilt iets doen met je talent dan mag dat niet omdat je je wereld moet accepteren. Wat blijkt dat wat er gebeurt met talent is dat talent kapot gemaakt wordt. Het systeem kan niet omgaan met intelligente mensen want deze mensen moesten gekortwiekt worden. Ze mogen gestraft worden in dit system. Ze hebben voor deze mensen een speciale wereld bedacht en dat is wereld 13 wat in wezen de doodstraf is en gediscrimineerd worden

Probleem 4 geheimhouding
Doordat het systeem geheim is en arbeiders niet mochten weten wat er aan de hand was werden ze geëxcommuniceerd. Er werd niet met arbeiders gepraat en werden systematischer genegeerd. Ze hebben wel een geheime agenda wat ook weer tot gestoord contact lijkt. 

Wat er nu gebeurt in de democratie is dat arbeiders wel naar de stembus gaan maar niet wisten wat de leiders nou echt willen omdat ze een geheime agenda hebben en omdat het systeem geheim is. Er werd dan ook emotie politiek gedaan inplaats van inhouds politiek. Dit omdat de inhoud van de politiek geheim was voor de arbeiders. De arbeiders kunnen hun keuzen niet maken op de inhoud omdat de inhoud simpelweg geheim is. Zo is emotie politiek groot geworden in Nederland terwijl deze vorm van politiek weining oplossing voor problemen bied. Ze hebben dan ook wel de democratie vermoord.

De oplossing voor dit problemen is heel simpel, kappen met het systeem en het ongelijkheidmaximum gaan gebruiken.

Probleem 5 Martelen
Iedereen zegt we zijn gelijk, dus wanneer iemand arbeid verricht wil hij of zij voor de zelfde prestatie hetzelfde beloont worden. Maar omat er werelden zijn is de beloning voor dezelfde prestatie in elke wereld anders. Om dit op te lossen moet je mensen in lagere werelden programmeren dat ze geen
geld willen. Dit krijg je alleen voor elkaar door te liegen en de wil van de persoon te breken. Wanneer je de wil van een persoon breekt ben je aan het martelen.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password