Hobby Psychologie - Censuur

Censuur


Created: 2011-01-2 Last modified: 2016-05-6 Published: 2011-01-2


Censuur wordt vooral gebruikt om de macht van de machthebbers in stand te houden. Het doel van censuur is vaak om informatie die slecht zijn voor de reputatie om een ander geluid laad horen dan de machthebbers tot stilte te brengen. Dit is in strijd met de democratie. De democratie gaat er vanuit dat verschillende partijen verschillende politieke geluiden laten horen. De democratie gaat er vanuit dat door de verschillen de politici elkaar corrigeren. Censuur is verboden om dat hierdoor de corrigerende werking van de democratie niet meer werkt omdat de tegenpartij niet gehoord wordt.

De volgende problemen doen zich voor wanneer er aan censuur wordt gedaan.
- Hoor wederhoor
- De mogelijkheid tot verandering
- Corruptie
- Discriminatie

Het essentiele van een democratie is dat verschillende partijen gehoord worden. Nu kan het volk kijken wat het beste is en zo een stem uitbrengen. Wanneer censuur wordt toegepast wordt het zwijgen opgelegd aan een groep (politieke groep). Deze groep heeft dan niet meer de mogelijkheid om zijn of haar geluid te laten horen. Dit lijdt ertoe dat de groep die censuur toepast niet gecorrigeerd wordt. Onwetendheid is een van de grootste vijanden van de mens. Doordat het volk onwetend is hebben zij ook niet de mogelijkheid om een objectief besluit te nemen. Ze kunnen geen goede afweging maken tussen de verschillende partijen. Ze horen 1 geluid en kunnen daarom maar 1 beslissing nemen.


"Door censuur kunnen machthebbers de macht in handen houden zelfs als ze fouten beslissingen nemen"

Op deze manier houdt de partij die censuur toepast de macht in handen. Het democratisch systeem loopt vast omdat de mogelijkheid tot verandering niet meer bestaat. In een democratie is verandering essentieel omdat verandering ook inhoud dat je op nieuwe situaties kan inspelen en dat het land zo de juiste keuzen kan nemen. Door censuur kunnen machthebbers de macht in handen houden zelfs als ze fouten beslissingen nemen.

Er moet systemen bedacht worden. Deze systemen zijn gebaseerd op geheimhouding en leugens. Geheimen en leugens schaden het vertrouwen en er kan zo een breuk ontstaan tussen verschillende groepen. Om harmonisch samen te leven is een zekere maten van vertrouwen nodig. Door deze geheimen en leugens is dit niet meer mogelijk. Kijk voor meer informatie hier:
- Liegen
- Geheimen agenda

Om deze systemen in stand te houden moeten steek penning betaald worden en mensen omgekocht worden.


"Censuur is verboden om dat hierdoor de corrigerende werking van de democratie niet meer werkt omdat de tegenpartij niet gehoord wordt"

De democratie gaat er vanuit dat verschillende partijen elkaar corrigeren en dat zo de beste oplossing ontstaat. Doordat bepaalde geluiden van bevolkingsgroepen niet doordringen is de kans groot dat deze bevolkingsgroepen in de verdrukking komen en niet gehoord worden en er onmenselijke discriminerende situaties ontstaan.
Meer informatie over discriminatie kunt u hier vinden.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password