Hobby Psychologie - Geheime agenda lijdt tot verstoord contact

Geheime agenda lijdt tot verstoord contact


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

Het probleem wat soms optreeds als je behandeld wordt voor geestelijke problemen is dat de persoon die je behandeld soms een geheimen agenda heeft. Ook in relatie waar veel geheimen zijn kunnen er problemen optreden in de communicatie. Zeker wanneer je vragen stelt bijvoorbeeld over vreemdgaan van je partner en deze ontkent dit kan je het probleem krijgen dat je de ander niet vertrouwd of dat je je niet verbonden voelt met de ander. Dit probleem noem ik verstoord contact. Het contact is verstoord door een geheim. Ditzelfde probleem heb je als je behandeld wordt en de behandeling niet volledig besproken wordt door de behandelaar.

Wanneer er verstoord contact optreed kunnen de volgende symtonen voorkomen
- Het is slecht voor de vertrouwensband met de andere persoon
- Het gesprek kan doodslaan doordat dingen ontkent worden
- Er wordt langs elkaar heen gepraat
- Je verliest het contact met de realiteit

Het is slecht voor de vertrouwensband met de andere persoon
Wanneer je een vertrouwensband met een andere persoon wilt opbouwen dan is het belangrijk dat er open een eerlijk wordt gesproken over wat je van elkaar vind. In een behandeling door een psychiater of psycholoog is het belangrijk dat ook de psychiater eerlijk is over hoe hij jouw wilt behandelen. Wanneer je het idee krijgt dat de psychiater liegt over de behandeling of dat hij je anders behandeld dan in het behandelplan staat kan dit het vertouwen schaden. Je weet niet meer wat je aan de behandeling hebt en je weet ook niet meer zeker of de behandeling wel goed voor je is. In dit geval is het vertrouwen geschaad omdat de behandeling geheim is.

Het gesprek kan doodslaan doordat dingen ontkent worden
Wanneer er niet eerlijk over de behandeling gepraat wordt kan het het gebeuren dat je niet meer het idee heeft om over andere dingen te praten. Je vraagt bijvoorbeeld wat is mijn behandeling en vervolgens vertelt iemand een heel ander verhaal dan dan wat hij echt doet. Dan heeft het geen zin meer om over de behandeling te praten omdat de behandeling niet gecommuniceerd wordt. Zelfs als je probeerd over de behandeling te praten kan je er niet over praten omdat het ontkent wordt. Dit lijdt er toe dat het geen zin heeft om over de behandeling te praten

Er wordt langs elkaar heen gepraat
Het kan in een situatie gebeuren wanneer de behandeling geheim is dat de behandelaar praat over wat hij wilt dat je denkt dat je behandeling is. Maar omdat het geheime behandelplan nog steeds actief is kan het gebeuren dat dit grote invloed heeft op je leven en op je hele behandeling. Wanneer je dan over een probleem praat van de geheime behandeling dat je niet over deze problemen kan praten. De behandelaar praat dan langs je heen en je kan hier dan niet over praten. Je blijft dan achter met je probleem hoe de behandelaar je behandeld. Doordat het geheim is zal je nooit deze problemen kunnen oplossen omdat er niet over gepraat wordt

Je verliest contact met de realiteit
Het probleem met geheime behandelingen is, is dat er twee realiteiten onstaan. De geheime realiteit en de realiteit waar open een eerlijk over gepraat wordt. Door deze dubbele realiteit ontstaat het probleem van wat is waar en wat is niet waar. Vaak is het zo dat de geheime realiteit de gewone realiteit overneemt, maar je kan hier niet over praten. Er onstaat een barriere van leugens waar je niet doorheen komt omdat de geheime behandeling geheim is voor jouw. Wanneer je het contact met de realiteit verliest ben je psychotisch.

Jeroen

Voer hier uw username en password in:

Username
Password