Hobby Psychologie - Zin en onzin van psychologische testen

Zin en onzin van psychologische testen


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

Psychologische testen zijn een veel gebruikte vorm om te kijken hoe iemand functioneert. Waar veel psychologen en psychiaters de mist in gaan in of de testen die ze aanbieden wel een goede test zijn.

Je gaat iemand zijn belastbaarheid testen. Dit doe je door iemand steeds meer te belasten. Je wilt testen hoe iemand omgaat met boosheid, dus maak je iemand boos. Je wilt testen hoe sociaal vaardig iemand is dus gaat je het iemand in sociaal opzicht heel erg moeilijk maken.

Wat je in deze testen ziet is dat de tester iemands omgeving manipuleert. Je wijzigt in wezen een normale gedragscode in een testgedragscode. Deze testgedragscode noem ik testgedragscode omdat er een wijziging is in de normale gedragscode. Vaak is het zo dat in de testgedragscode grenzen worden overschreden van de testpersoon om te testen hoe deze persoon er mee omgaat.

De grenzen en reacties worden getest door gedrag te vertonen dat grensoverschrijdend is. Bij de testpersoon kan er een gedachte ontstaan van. Als ze mij zo behandelen ga ik hun ook zo behandelen. Bij de testpersoon kan er ook een gedachten ontstaan van dat het normaal is om iemand over te belasten. De testpersoon gaat de testgedragscode overnemen omdat hij of zij denkt dat het de normale gedragscode is. Nu gaat de testpersoon deze testgedragscode ook bij andere mensen toepassen omdat hij of zij denkt dat het normaal is. Zo verspreiden deze testgedragscode zich en dit leid er toe dat mensen zich slechter gaan gedragen en meer de grenzen van andere opzoeken in plaats van respect tonen voor elkaars grenzen.

Deze wijziging in testgedragscode zorgt ervoor dat de testpersoon niet meer in de werkelijkheid leeft. Vaak worden er grenzen overschreden en hierdoor krijgt de testpersoon negatieve emoties te verwerken. Wanneer mensen langdurig getest worden kan dit blijvende schade opleveren. Ik wil dan ook stellen dat psychologische testen niet normaal zijn.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password