Hobby Psychologie - Talent en kind zijn

Talent en kind zijn


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

Je wordt geboren als kind en je hebt talent. De meeste mensen denken dat je blij moet zijn. Maar de history heeft bewezen dat het niet goed gaat met kinderen die talent hebben. Dit heeft grotendeels met rangorde en rolmodel van een kind te maken.

Het rolmodel van een kind is dat een kind bijna niks verkeerd kan doen. Hij moet respect tonen voor volwassenen. In ruil voor het respect naar volwassen zijn volwassenen extra aardig tegen kinderen en stellen lagere eisen aan kinderen dan aan volwassen. Een kind moet groeien en spelen.

Het rolmodel van een volwassenen is dat er gekeken wordt naar je competenties en status. Voor het werk wat je levert wat zowel sociaal als werkgerelateerde kan zijn krijg je status respect en waardering van je mede volwassenen. De volwassenen die iets goed doet (talent) krijgt een hogere status. Natuurlijk spelen er ook belangen vaak een rol, maar dit gedeelte laat ik achterwegen.

"De volwassenen zal zeggen dat hij niet moet denken dat hij wat is en ervoor zorgen dat het kind geen ego krijgt".

Nu is zo dat het rolmodel van het kind met talent de draad steekt met het rolmodel van een volwassenen. Een kind die talent heeft doet het vaak beter dan veel volwassenen rond om hem. Maar een kind moet kind zijn en daarom moet hij niet denken dat hij wat is. De volwassenen blijven nog steeds de baas. De volwassen hebben een hogere status want ze zijn volwassen en het kind met talent is kind. De volwassenen zal daarom zal alles er aan doen om niet te verliezen van een kind want dat is een afgang. Het kind zal zeggen wat die volwassenen kan kan ik ook en misschien nog wel beter. Het ego van de volwassenen wordt geschaad hierdoor, en zal zeggen dat het kind een groot ego heeft. De volwassenen zal zeggen dat hij niet moet denken dat hij wat is en ervoor zorgen dat het kind geen ego krijgt. Er komt dan een sociale code rondom het kind dat het kind geen ego mag hebben. Het kind wordt dan ziek, want elk levend wezen heeft een ego.

Normaal gesproken zou een volwassen voor iets wat hij goed doet geld krijgen. Het kind echter wordt aangevallen en mag geen geld krijgen. Een volwassenen zou zeggen als hij talent heeft dat hij iets goed doet dat hij meer is dan iemand anders die iets niet goed kan (status). Een kind mag niet denken dat hij meer is dan een volwassenen en mag daarom niet denken dat hij een status zal krijgen. Een volwassenen die iets goed doet wordt gepromoveerd, een kind die iets goed moet luisteren naar wat hem vertelt wordt en wordt gedegradeerd tot kind. Het kind krijgt hierdoor een grote kans op egozwakte. Dit kan leiden op latere leeftijd tot psychische problemen.

Graag reacties en meningen van andere mensen. Jeroen

Voer hier uw username en password in:

Username
Password