Hobby Psychologie - Concurrentie, Hel of Ideaal

Concurrentie, Hel of Ideaal


Created: 2012-11-4 Last modified: 2012-11-4 Published: 2012-11-4

We gaan vandaag de dag steeds meer leven in concurrentie. In het huidige systeem wordt elk mens ingedeeld, beoordeeld, gemanaged. Waar leidt al deze concurrentie nou toe. Krijg je hierdoor een mooier leven? Dit zijn vragen die me bezig houden. Ik denk dat concurrentie een hel kan zijn.


Je moet telkens beter presteren, de top die je kan bereiken wordt alleen bereikt door
multinationals. Maar een super klein deel van de individuele mensen bereikt de top. Dus de overgrote meerderheid bereikt nooit de top. De concurrentie werkt als volgt. Wanneer iemand beter presteert, zal hij ook meer vergoeding krijgen.
Maar ik wil hier nog iets aan toevoegen. Soms lijkt iemand beter te presteren dan het  in feite  is en soms lijkt iemand slechter te presteren dan hij in feite doet.
Dus het is voordelig als  het lijkt dat je goed presteert terwijl als je gaat  onderzoeken hoe e.e.a. werkelijk is, dat  nergens uit blijkt,  dus maar de vraag is. De meest makkelijke manier om jezelf beter voor te doen dan je bent is om je concurrent de grond in te boren. Dit is dan ook wat veel gebeurt. En dan kom ik terug op  het gegeven dat maar een klein deel van al deze mensen de top bereikt  en dat betekent  dat het overgrote merendeel van de mensen de grond in wordt geboord omdat ze niet aan de top staan.  En dan kom ik terug op het idee dat concurrentie er voor zorgt dat mensen die beter gepresteerd hebben ook meer krijgen en zo een stimulans ontstaat om beter te presteren. Maar je kan dit ook omkeren en dat is dat concurrentie ook betekent dat als je niet voldoet aan een eis dat je daarom minder mag verdienen. Omdat mensen wel eens fouten maken en omdat niemand perfect is en een kleine groep mensen de top bereikt betekent dat dat je reden heb om iemand minder geld te geven. Iedereen wordt tegenwoordig met de moderne communicatie technieken nauwlettend in de gaten gehouden en dat betekent weer dat als iemand een fout maakt gelijk de hele wereld dat kan weten.

"Dat komt door de hevige concurrentie tussen mensen en goederen die er voor zorgt dat als je 1 fout maakt er keihard op afgerekend wordt."

Natuurlijk is dit het meest negatieve beeld van marktwerking en concurrentie. Er kleven wel degelijk goede dingen aan marktwerking en concurrentie. Zoals je ziet dat de concurrent iets goed doet en je leert dan van de concurrent hoe het beter kan. Je wordt gestimuleerd om jezelf continu te verbeteren zodat je steeds beter wordt. En dit ideale beeld van concurrentie is over de hele wereld verspreid.

Mijn conclusie is dat concurrentie tussen personen goed is omdat dit systeem heel veel andere
nadelige gevolgen niet heeft, maar ik denk dat we moeten uitkijken dat het waarderingssysteem niet omslaat in een afkraak systeem. In Amerika hebben heel veel mensen geen woning en zijn er heel veel mensen die onder de armoede grens leven. In Nederland is dat  nog niet  in die mate het geval maar we moeten oppassen dat de kwalijke factoren niet groter worden omdat het systeem niet perfect is. De Daila Lama is ook in het westen geweest en zag dat er heel veel bange mensen zijn in het westen, hij begreep niet waarom de mensen zo bang waren want ze hadden toch alles. Dat komt door de hevige concurrentie tussen mensen en goederen die er voor zorgt dat als je 1 fout maakt er keihard op afgerekend wordt.

In het westen zijn er ook veel mensen met psychiatrische problemen, het lijkt wel of wij het uitgevonden hebben. Ik denk dat een factor is dat hier veel concurrentie is en dat dit je psychische levenskwaliteit  niet bevordert. Natuurlijk zijn er heel veel andere factoren op te noemen, wat ik met deze brief wil bereiken is dat we kritisch blijven kijken naar concurrentie en ook kijken welke nadelige gevolgen dit kan maar waarschijnlijk zal hebben.

Jeroen

REACTIE:
Concurrentie en samenwerking moeten in evenwicht zijn. Voor zover het wedijveren betere manieren van werken meebrengt, in het belang is van mens en maatschappij is het een goed ding, maar daar waar macht en geldzucht de concurrentie sturen krijg je altijd mens en maatschappij ontwrichtende gevolgen.
Sophie

Voer hier uw username en password in:

Username
Password