Hobby Psychologie - Downloaden vs Verdienmodel

Downloaden vs Verdienmodel


Created: 2017-10-31 Last modified: 2017-11-1 Published: 2017-10-31

Er is veel te doen om downloaden, er is een grijs gebied en er is een gebied waar je overduidelijk kan stellen dat is over de grens. Ten eerste wil ik onderscheid maken tussen de volgende dingen.
- Downloaden (consumeren)
- Heling (geld verdienen aan andermans spullen)
- Identiteitsfraude (Iemand zijn identiteit afpakken)

Downloaden
Mijn stelling over deze verschillende gebieden is dat downloaden en licht vergrijp is. Ongeveer hetzelfde als te hard rijden. Dit vergrijp moet dan ook bestraft worden als een licht vergrijp. Tevens is er spraken van een grijs gebied.

Heling
Heling interpreteer ik dat je geld verdiend aan andermans talent. De enige persoon die het echt verdiend is de persoon die het gecreëerd heeft. Deze persoon die dingen creëert dient het meest beloond te worden. Dit is dan ook essentieel punt. De creator dient in alle omstandigheden controle te houden over de geldstromen en de persoon te zijn die het meeste profiteer. Heling maakt het mogelijk dat de verkeerde personen rijk worden en de verkeerde personen arm. Dit is dan ook een groter vergrijp en dient ook zwaarder bestraft te worden. Een goede oplossing zou kunnen zijn dat wat deze persoon verdiend heeft hij terug moet geven aan de creator + de boete die hij zou krijgen voor het downloaden.

Identiteitsfraude
Met Identiteitsfraude kan je de creator helemaal kapot maken. De creator wordt in dat geval een afdankertje van de samenleving. Dit is het ergste wat je kan doen in de digitale wereld. Het kan het einde betekenen van iemand zijn leven en hij kan de rest van zijn leven gemarginaliseerd worden tot zelfs de dood. 

Downloaden en het grijze gebied
Het grijze gebied bij het downloaden dat bovengenoemd zit als volgt in elkaar. De creator wil geld verdienen. Dit houdt in dat het weggeven een slechte optie is. Je kan dan ook wel stellen dat het grijze gebied te onderscheiden valt in 3 gebieden waardoor er een kleiner grijs gebied overblijft.
- Geen schade aan het verdienmodel
- Weining schade maar voordeel in de communicatie
- Weining schade maar geen voordeel in de communicatie
- Het einde van het verdienmodel

Wanneer het downloadgedrag het einde betekent van het verdienmodel van de creator vind ik dat er heel simpel ingegrepen dient te worden.

Wanneer er geen schade is aan het verdienmodel vind ik dat downloaden moet kunnen.

Het grijze gebied dat overblijft. Er bestaat een wet dat je voor je politieke of journalistiek punt te maken beelden/teksten mag gebruiken die niet van jouw zijn. Dit betekent dat je wel delen van een uitzending mag gebruiken om je punt te maken in de media of politiek. Je mag niet het hele gedeelte in de media kopiëren. Dit is een goede lijddraad om vergrijpen omtrent downloaden te beoordelen. Als er spraken is van simpelweg consumeren kan je stellen dat het niet moet kunnen tenzij er geen schade is aan het verdienmodel. Anders kan je het zien als een licht vergrijp.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password