Hobby Psychologie - False belief system verdedigen met False belief system

False belief system verdedigen met False belief system


Created: 2017-10-24 Last modified: 2017-10-29 Published: 2017-10-24

De grondlegger van het argument van het "false belief system" is Richard Dawkins. Hij zegt in wezen dat grote dele van religie op onwaarheden berusten maar dat deze wel gepropagandeerd worden door de religieuzen. Zijn bekenst claim wat een "false belief system" is is creationisme (dat god de aarde en de mens geschapen heeft en niet dat de mens ontstaan is door evolutie).

Dit wil ik in dit artikel in het midden laten. Ik wil het hebben over een "false belief system" verdedigen met "false belief system". 

Ik wil eerst het proces van beargumenteren onder de loop nemen. Je hebt een aantal zaken.
- De stelling
- De feiten
- De onderbouwingen en redenatie

Wanneer er gesoemeld is met de feiten of de onderbouwingen of redenatie vind ik dat je ook hier kan spreken van een "false belief system".

Een aantal voorbeelden:
- Jihad strijders zijn geen echte Islamieten
- Ongelovigen zijn slecht voor de aarde
- Er is geen religieuze crisis maar en financiële crisis

Laat ik met het eerste voorbeeld begingen "Jihad strijders zijn geen echte islamieten". Je bent een gelovige als je gelooft. En een Jihad strijder gelooft. Hij put ook zijn kracht uit het geloof en legitimeert zijn daden hiermee. Het is vrij duidelijk dat religie wat misschien niet jouw interpretatie is wel degelijk een rol speelt in zijn acties en daden. Religie is zelfs diep verankerd in zijn motieven om bepaalde dingen te doen. Wat de gemiddelde religieus persoon doet is deze persoon uit de religieuze zonen halen en dumpen in de niet religieuze zone. Want het is te confronterend. Dit proces heb ik al eens eerder benoemt in heilig is een problematisch concept. Een religieus persoon kan niet accepteren dat zijn of haar religie in verband wordt gelegd met iets slecht. Dat is precies waar het artikel Heilig is een problematisch concept over gaat. Wanneer de religieus persoon de verschillende stadia in Heilig is een problematisch concept hebben doorlopen hebben ze een "false belief system" gecreëerd. Namelijk dat het geen echte moslims is die dat doet. Het heeft namelijk alles daarmee te maken. En dat is wat er ook veelvuldig gebeurt. Een "false belief system" creëren om te beargumenteren dat je religie heel erg goed is en zelfs heilig.

In de andere twee voorbeelden kan je hetzelfde stellen. "ongelovigen zijn slecht voor de aarde". Ten eerste is het een enorme generalisatie, ten tweede is het gewoon onwaar.

Er is geen religieuze crisis maar een financiële crisis. De religieuze personen die dat zeggen hebben gewoon het artikel Heilig is een problematisch concept doorlopen en hebben gewoon de financiële situatie de schuld gegeven want anders zou hun religie niet meer heilig zijn. Want heilig betekent goedheid en daar kan je geen slechte eigenschappen aan verbinden. Dus moet maar iets anders de schuld krijgen. En dat iets anders de schuld krijgt is dus een "false belief system" om zo te kunnen blijven geloven dat hun religie heilig is en een en al goedheid.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password