Hobby Psychologie - Rechten van een Individu vs Rechten van een groep / commune

Rechten van een Individu vs Rechten van een groep / commune


Created: 2017-10-19 Last modified: 2017-10-19 Published: 2017-10-19

Mensen zijn sociale wezen. En dat is te merken. Ze zijn sociaal omdat ons brein automatisch denkt dat is mijn groep en die persoon hoort wel of niet bij mijn groep. Dit mechanisme is diep verankert in ons brein. Het is dan ook normaal om dit soort redenaties te maken.

Het is niet voor niets dat het kapitalisme veel kritiek heeft ontvangen omdat het te individualistisch is. Het is ook niet voor niets dat mensen zeggen dat de samenleving te individualistisch is. Sinds Karl Marx is ontstaan bestaat een goede cognitieve / politieke basis voor dit concept. Karl Marx is de grondlegger van socialisme en deze stroming is later uitgegroeid naar het communisme. Het klassieke communisme kent dan ook een systeem van communes en het is in de wet van het klassieke communisme vastgelegd dat een groep / commune meer rechten heeft dan individuen. Het belang van het individu en zijn rechten is ondergeschikt aan die van de groep en commune. Het moderne communisme is meer individualistisch. In mening communistisch land hebben ze het punt verlaten dat individuen geen rechten hebben. Ze hebben in grote lijnen het kapitalisme omarmd samen met het individualistisch karakter wat bij kapitalisme hoort. De staat van het communisme is nog steeds zeer machtig, maar er is spraken van een redelijke vrij markt waar individuen zelfstandig beslissingen kunnen nemen en bedrijven kunnen opzetten.

Sinds dat de koude oorlog voorbij is is de kritiek in moderne kapitalistische / democratische landen niet verdwenen. Veel mensen vinden de samenleving te individualistisch. Er is dan ook spraken van een verlangen naar groepen / communes. Nu is het zo dat de rechten van het individu en daarmee het individualisme van de samenleving verankert zit in de wet. Wanneer je beredeneert dat een groep / commune belangrijker is dan een individu is het zo dat je de rechten van de individu schend en dat de individu naar de rechter kan stappen. Mensen die tegen het individualisme zijn zullen eerst de wet moeten wijzigen voordat het mag.

In het moderne kapitalisme en democratie is er een sterke stroming die tegemoet komt aan het verlangen wat in ons brein zit om bij een groep te horen. Religies voldoen aan de behoefte en het verlangen om bij een groep te horen. Je hoeft maar te geloven dat je gelovig bent en je hoort bij een groep. Het is dan ook niet zo gek dat hier ook termen als saamhorigheid en eenheid wat symbool staat voor een gevoel, het gevoel dat je bij een groep of commune hoort.

Dit is dan ook de grootste bedreiging voor het individualistisch karakter van moderne kapitalistische democratische samenlevingen. Dit is dan ook een kritische factor wat deze samenleving in grote lijnen kan veranderen. Je kan ook wel zeggen dat mening religie graag zou willen zien dat er communistische elementen komen in het kapitalisme vanwege dit gevoel om bij een groep te horen. Dit zal tevens ook het einde betekenen van de secularisme in deze samenlevingen. En dat moeten we toch niet willen.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password