Hobby Psychologie - De grenzen van een Seculaire samenleving

De grenzen van een Seculaire samenleving


Created: 2017-09-19 Last modified: 2017-10-29 Published: 2017-09-19

Er wordt veel gepraat over godsdienstvrijheid. Je bent vrij om te geloven wat je wilt, zelfs een redelijke mate van uitdragen hoort hierbij. Heel veel mensen vinden ook dat de grenzen van deze godsdienst vrijheid teveel ingeperkt worden en andere vinden weer dat godsdienstvrijheid meer ingeperkt moeten worden. Laten we eerst eens kijken wat de rede van de seculaire samenleving is.

In Europa was het christendom overheersend op andere religies, ook waren er verschillende zuilen bij het christendom die onderling aan het strijden waren voor de overheersing. Sinds het ontstaan van religie is er ook sprake van overheersing door een religie en dat vaak 1 stroming dominante wordt.

Op een gegeven moment ontstond er een discussie tussen een atheïst en een christen. Om de discussie samen te vaten. De atheïst zegt jij kan niet bewijzen dat god bestaat waarop de christen antwoord jij kan niet bewijzen dat hij niet bestaat.

Tussen een atheïst en een moslim gaat het ongeveer hetzelfde, alleen de emoties lopen vaak wat hoger op. Jij kan niet bewijzen dat Alla bestaat waarop de moslim antwoord jij kan niet bewijzen dat hij niet bestaat.

De discussie tussen een moslim en een christen gaat een beetje anders. De christen zegt god heeft de aarde gemaakt, waarop de moslim zegt dat Allah het heelal heeft gemaakt inclusief de aarde.

In alle discussie is het duidelijk: iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk. Het is ook duidelijk dat we er nooit uit gaan komen wie nu gelijk heeft. Dit is niet alleen vandaag de dag een probleem maar was vroeger ook een probleem. De oplossing voor dit probleem is dat je uitgaat van een seculiere samenleving en dat geen enkel stroming dominante mag zijn maar dat je zelf mag kiezen bij welke stroming je hoort. De situatie die ontstaan is dat een kerk niet gratis is. Dus religie heeft geld nodig. Dus religie zit niet alleen te geloven ze zijn onderdeel van het kapitalisme.

Laten we het nu over grenzen gaan hebben. Er is een wettelijke grens. Namelijk dat je niet mag discrimineren op religieuze achtergrond wat in de Artikel 1: Gelijke behandeling staat. Zoals ik de grens interpreteer mag er dus geen spraken zijn van een voordeel of nadeel binnen andere systemen zoals kapitalisme of de democratie. Dat betekent dat religieuze instellingen (en ook anti-religieuze instellingen zoals atheïsme) niet vanuit hun achtergrond een positie mogen innemen in het kapitalisme of de democratie. Als dat wel zou gebeuren zou het betekenen dat een religie doormiddel van kapitalisme of de democratie de mogelijkheid krijgt om te overheersen over andere mensen. We hebben een seculaire samenleving omdat we willen dat niemand mag overheersen op basis van zijn of haar religieuze achtergrond.

Als je kijkt naar de discussie over de integratie omtrent moslims dan zie je iets opmerkelijks. De stellingname van mening moslim is dat hij vind dat Allah boven alles staat (en stiekem vinden christen dat God boven alles staat maar dat zeggen ze niet hardop). Als je de vraag stelt staat Allah boven kapitalisme en democratie dan vinden mening moslim dat hun religie boven die waardes staan. We hadden net vastgesteld dat een seculiere samenleving uitgaat van een waarde dat geen enkele religie of anti-religieuze overtuiging dominante over de ander mag zijn. Dit betekent dat de overtuiging van de moslim minderheid dat hun religie belangrijker is dan democratie of kapitalisme in strijd is met de waardes van de seculiere samenleving.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password