Hobby Psychologie - De evolutietheorie maar dan voor samenlevingen

De evolutietheorie maar dan voor samenlevingen


Created: 2017-09-3 Last modified: 2017-09-20 Published: 2017-09-20

Mensen zijn zoogdieren die zich kenmerken door sociaal gedrag en hun intelligentie. Geen dier is zo intelligent als de mens. Het is niet onze spierkracht die de mens definieert of zijn snelheid maar zijn intelligentie. En de mens heeft zijn intelligentie gebruikt om de meest dominate soort op aarde te zijn. De mens staat bovenaan de voedselketen omdat hij intelligent is. Weining mensen hebben met dit verhaal problemen. Dat maakt ons de baas van de voedselketen maar ook zijn we daardoor verantwoordelijk voor de voedselketen (lion king).

Wat er is gebeurt er zijn samenlevingen ontstaan. Eerst waren het stammen, dan koningen, dan keizers en dan religie en dan landen. Mijn stelling is dus ook dat niet alleen mensen zich evolueren, maar ook samenlevingen. Als de mens bovenaan de samenleving staat dankzij zijn intelligentie, klopt het ook dat de westerse beschaving bovenaan de voedselketen stond dankzij zijn samenleving de techniek en kapitalisme en democratie hebben geaccepteerd? Ook hier geld dat wie bovenaan de voedselketen staat is verantwoordelijk voor de voedselketen.

Heel veel mensen hebben kritiek op het verleden van het westen, want het recente verleden van de laatste twee eeuwen is er ook veel rottigheid uitgehaald en het heeft vaak in het voordeel van de westerlingen uitgepakt. Het is helemaal waar. Ik wil echter een nuancering aanbrengen aan dit beeld. Het westen is de laatste twee eeuwen de dominate samenleving en daarom is de rottigheid in ons voordeel uitgepakt. Mijn punt is alleen, waarschijnlijk zouden de andere volkeren hetzelfde gedaan hebben als zij dominate waren. Of het ene volk nou slechter is dan het andere wil ik in hoge mate in twijfel trekken, ik denk dat er een belangrijkere oorzaak is in de geschiedenis van dit fenomeen en dat is dat we dominate waren en daardoor ook de overheerser.

Nu wil ik het hebben over evolutie. De westerse cultuur is gekenmerkt door eerst een religieus/koninklijk  systeem dat later is overgenomen door een democratisch systeem. Binnen het westen is vaak oorlog geweest om bijna alles: Slavernij, wetenschap, religie, etc. Dit wil ik omschrijven als hoe de westerse evolutie van onze samenleving is gelopen. Er was slavernij, toen vond er evolutie plaats en toen is het afgeschaft. Er was religieuze onderdrukking, toen kwam er een evolutie en toen is de seculaire samenleving ontstaan. Het enige recht van een vrouw was het aanrecht, toen kwam er evolutie en nu hebben vrouwen veel meer rechten. Dus zo zie ik de evolutie in het westen. In het oosten en Afrika en Amerika is het anders gelopen. Wat er op een gegeven moment is gebeurt dat de westerse samenleving daar van de 1 op andere dag voet aan wal zetten. Dit is een zekere mate van arrogantie van het westen, maar zoals hierboven omschreven hadden andere volkeren dat waarschijnlijk ook gedaan als ze dominate waren. Wat er toen gebeurde is dat de ene bevolkingsgroep op het ene punt zat in de evolutie van de samenleving en de andere bevolkingsgroep op een ander punt. Tevens is er in de westerse evolutie een splitsing geweest tussen kapitalisme en communisme. Wat we verkeerd hebben gedacht dat de evolutie in tientallen jaren gelijkgetrokken kon worden met een soort samenlevingsevolutie. Dit is in iedergeval in Afrika niet helemaal gelopen zoals het zou moeten. Vandaag de dag zie je dit nog steeds terug terwijl het enige tijd geleden is dat de westerling voed aan land heeft gezet. 

In mijn zienswijze is dat mensen die zeggen dat samenlevingen ontwricht zijn toen westerlingen aan land kwamen correct. Mijn zienswijze dat het westen vanaf de jaren 70 heeft geprobeerd dit op te lossen is ook correct. Ik denk dat nu het inzicht is gekomen om in te zien dat zoals de Europese unie is ontstaan met gevechten tussen ongeveer alle Europese landen en dat we toen een overeenstemming bereikt hebben naar jaren vechten of wel eeuwen dat zo de Europese unie is ontstaan. In mijn zienswijzen is dat nu ook aan de hand in andere delen van de wereld. Er is een aspect waar je van kan zeggen dat is een westers aspect, maar er is ook een aspect dat de onderlinge verhoudingen in andere landen zijn zoals ze zijn doordat ze in een ander fase van de evolutie zitten in hun samenleving. Ze zijn in wezen nog steeds bezig met het territoriale en sociale conflict in hun evolutie als wij ook gehad hebben. Dit heeft in mijn zienswijze meer met de onderlingen verhoudingen te maken tussen deze bevolkingsgroepen dan dat het westen dat aan het doen is. Wat wel te herleiden valt is dat mensen samen in een land wonen die eerst gescheiden waren, maar er is een lijn op de kaart gezet wat geleid heeft tot deze situatie. 

Tevens is er allerlei sociale systemen overgedragen waarvan je kan zeggen dat is niet zoals het hoort te gaan. In het westen is democratie een evolutionair proces van de samenleving geweest. In bijvoorbeeld Afrika is het meer een overdracht geweest dan dat het vanzelf is ontstaan is met een duistere periode van slavernij. Het verschil met overdracht en evolutie is dat er in het westen strijd is gevoerd en je alles kan plaatsen in de context van wat er mis was in de geschiedenis. In Afrika zijn ze in wezen in een korte tijd van het ene systeem naar het andere gegaan en er was geen basis van noodzaak om dat te doen. In het westen vind je voor alles wat hier is een rede terug in de geschiedenis of een noodzaak. Dit geld niet voor het werelddeel zoals in Afrika. Ik denk wat er aan de hand is dat we de evolutie die er gaande is en de onstabiliteit wat gepaard gaat met verandering onderschat hebben. Ik denk dat het Afrikaanse continent in grote lijnen aan het zoeken is wat ze willen. In wezen zijn de Afrikanen naar de context aan het zoeken voor hun eigen samenlevingsevolutie, en wat hun samenlevingsevolutie is.

In de oosterse wereld is het een beetje anders. De oosterse cultuur was er al eerder dan de westerse cultuur. Op een gegeven moment is de westerse manier van denken ook daar doorgedrongen. Wat er toen gebeurde is dat de oosterse mens twee culturen hadden waar ze een weg in moesten vinden. Tevens is er ook spraken van twee westerse culturen die vandaag de dag nog in die regio aanwezig zijn. Het kapitalisme en het communisme. Dit zijn in wezen westerse constructie die uit onze evolutie naar die werelddelen zijn gevlogen. Er is in die regio niet alleen strijd tussen die westerse samenleving constructie maar ook nog hun eigen oosterse samenleving. Maar wat voor de hele wereld geld is dat evolutie van samenleving niet zomaar van het ene moment overgedragen kan worden. Samenleving evolueren op dezelfde manier als organisme beetje bij beetje, en soms snel en soms langzaam. Maar dat organisme tijd nodig hebben om aan te passen zo is het ook met samenlevingen. Terwijl de overdracht van kennis in een vrij kort tijdsbestek is gegaan tijdens het imperialisme van het westen betekent nog niet dat de andere samenleving in een korte tijd mee kunnen evolueren. Dit was dan ook een verkeerde redenatie die was ontstaan in de jaren 70 en 80. Misschien is het nu wijs om te kijken hoe de evolutie moet gaan.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password