Hobby Psychologie - True left = minder moslims of beschermen van moslims

True left = minder moslims of beschermen van moslims


Created: 2017-05-10 Last modified: 2017-05-20 Published: 2017-05-10

Pim Fortuyn is dood, Geert Wilders is aangeklaagd voor minder moslims. Dus links zijn betekent dat je opkomt voor minderheden en met name moslims beschermd. Wat ik graag wil doen is een verschil maken tussen links en true left.

True left betekent dat je voor klimaatdoeleinde bent en voor het afschaffen van de bio-industrie. Als je True left bent betekent het ook de je culturele en natuurrijkdom wilt beschermen. True left betekent ook dat je bereid bent aan een moreel ethische discussie consequenties te verbinden in je dagelijks leven. True left betekent dat je streeft naar minder ongelijkheid en dat je armoede en machtsverhoudingen wilt balanceren. True left betekent ook dat je vind dat banken niet ongebreidelde bonussen mogen geven en het speculeren van geld tegen te gaan. True left betekent sexuele vrijheid ook van homo's, transseksuelen, etc. Dat betekent dat True left precies hetzelfde is als de houdige linkse beweging.

Het verschil van True left zit hem in de mening over religie, integratie en het open grenzen beleid. True left vind dat je mag zeggen minder religie en minder moslims. True left vind dat er minder mensen vanuit andere werelddelen asiel mogen vragen. True left vind dat integratie herzien moet worden. Dit is het verschil van True left en het huidige links.

Ik hoor u denken minder religie is dat niet hetzelfde als de minder moslim opmerking van Geert Wilders. Ja dat is het. Dan hoor ik u denken dat is een extreem rechts standpunt. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat ik met dat standpunt juist linkser ben dan de mensen die religie willen beschermen.

Ik wil u brengen naar de jaren 70 en 80. In die periode vond een machtsafnamen plaatst van de christenen en een machtstoename van vrije denkers of autehisten. Dit heeft onder andere betekent dat de PVDA een links partij enorm gegroeid is. Een belangrijk standpunt van de PVDA was in de jaren 70 en 80 minder christenen, er werden regelmatig ruiten ingegooid van christelijke kerken. Het komt er op neer dat de linkse kerk ooit vond dat je mag zeggen minder christenen, en dat als iemand nu zegt minder moslims dat diezelfde linkse partij nu mensen aanklaagt die zeggen minder moslims. Het komt er op neer dat dat een tegenstrijdigheid is. True left is van mening dat je wel mag zeggen minder moslims, maar niet laten bij 1 geloof maar alle geloven mag bekritiseren inclusief ongelovigen. 

Het probleem wat de linkse kerk heeft is bespreekbaarheid. Als je niks negatiefs mag zeggen over religie en integratie dan kan je ook niet binnen de linkse kerk de problemen benoemen laat staan oplossen. Er is in de huidige situatie van onze wereld spraken van ongewenste religieuze uitwassen. Het is al langer bekent dat religie vaak goed is maar soms ook slechte dingen doet. Deze slechten dingen wil ik benoemen als een religieuze uitwas wat bekritiseerd dient te worden en bestreden. Hier gaat het mis bij de linkse kerk. Je mag dus niet religie bekritiseren en zo worden de religieuzen uitwassen groter en groter en kan het nooit opgelost worden omdat er binnen de linkse kerk deze dingen niet mag zeggen en dus niet bespreekbaar is. Dit is een verschil met links en True left.

Ik wil graag de redenatie moreel uitsplitsen. De linkse kerk heeft een verscheidenheid aan linkse standpunten. Mij gaat het echter om twee standpunten namelijk minder religie en het beschermen van de multiculturele samenleving. Ik wil weer teruggaan naar de jaren 70 en 80 waar linkse ideeën onder de meerderheid van de bevolking enorm is gegroeid. Links is in wezen groot geworden door te zeggen minder christenen. Dit was in deze periode een primair standpunt. Ik wil het graag naar de huidige tijdsperiode vertalen en dat is minder religie. Tevens is er in de jaren 70 en 80 in de linkse kerk het beschermen van de verscheidenheid van culturen en deze verscheidenheid als culturele rijkdom beschouwen geïntroduceerd. Dit is een primair standpunt van links. Wat interessant is aan dit standpunt dat het ook ruimte bied voor religieuze culturen zoals de moslims. 

Wanneer je deze standpunten uitsplitst kom je uit de een primair standpunt was minder religie, culturele rijkdom beschermen. Het beschermen van de moslims is uit ideologisch standpunt secundair en een onderdeel van de culturele rijkdom die we proberen te beschermen.

Als je kijkt naar de huidige situatie komt het er op neer dat het een primair standpunt is om moslims te beschermen en dat het primaire standpunt van links om minder religie te beargumenteren doodgezwegen wordt. True links wil dan ook terug naar het linkse ideaal dat religie aangepakt wordt als er spraken is van uitwassen. True links betekent dan ook dat wat ooit het linkse standpunt was van minder macht naar religie weer het standpunt wordt van links. True links wil dat religie en met name de moslims binnen de linkse kerk weer gereduceerd wordt als secundaire waarden in de ideologie van links en niet als primaire waarden. Dit betekent dat als er spraken is van een religieuze uitwassen dat links zijn betekent dat je er werk van gaat maken. Als je dat vertaald naar de huidige tijdsperiode betekent het dat je de moslims uitwassen aan gaat pakken inplaas van beschermen omdat dat True links is. Er is een soortgelijke redenatie mogelijk op het gebied van integratie. Dit ga ik niet in dit artikel bespreken omdat dan het artikel te lang wordt. Wat de essentie is dat er binnen het ideologisch model van links spraken is van conflict tussen twee punten in een ideologie en wat je moet doen als twee linkse punten in conflict raken. 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password