Hobby Psychologie - Psychopathisch onethisch gedrag

Psychopathisch onethisch gedrag


Created: 2017-04-27 Last modified: 2017-04-27 Published: 2017-04-27

Psychopaten bestaan al eeuwen zelfs voor het digitale tijdperk. In Nederland is er een situatie ontstaan dat mensen elkaar aan het beschuldigen zijn van psychopathisch gedrag. De oorlogen nemen over de hele wereld toe. Voordat er een oorlog begint is er spraken van een soort gedrag van corruptie of psychopathisch gedrag voordat mensen over gaan op fysiek geweld. Het valt niet zo moeilijk te beargumenteren dat psychopathisch gedrag onethisch is. Vaak is er een situatie dat beiden partijen een zekere maten van onethisch gedrag vertonen. Over deze situatie wil ik graag het licht laten schijnen hoe je de verschillende partijen die onethisch gedrag vertonen kan beoordelen.

Ik wil eerst een kijken hoe een soortgelijk moreel vraagstuk is geïnterpreteerd in de wet van de staat der Nederlanden omtrent fysiek geweld. Bij fysiek geweld is er spraken dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de personen die geweld initieert en de personen de met geweld terugslaan. In de wet staat de een burger geen geweld mag gebruiken. Wanneer een burger in een situatie komt waar hij aangevallen wordt mag de burger die aangevallen wordt in dezelfde maten geweld gebruiken om zichzelf te verdedigen. Dat betekent dat als je het moreel uitsplitst dat volgens het recht de mensen die fysiek geweld initiëren fout zitten en mensen die in evenredigen maten geweld gebruiken om zichzelf te verdedigen moreel gezien geen fout gedrag hebben vertoont. Zelfs het Nederlandse recht, namelijk het recht op zelfverdediging is zo geformuleerd.

Wanneer je kijkt naar psychisch geweld zoals psychopathisch gedrag zou je hetzelfde onderscheidt kunnen maken. Je kan het onderscheid maken tussen mensen die psychopathisch gedrag initiëren als moreel slechter kunnen zien dan mensen die psychopathisch gedrag vertonen door te counteren. Het komt er op neer dat geweld onwenselijk is zowel psychisch als fysiek. Ik denk dat het volledig valide redenatie is om het recht op zelfverdediging omtrent fysiek geweld op dezelfde manier te interpreteren bij psychisch geweld. Het probleem zit hem vaak eerder hier in en dat is definiëren wie initiator is van geweld en wie terugslaat problematisch is omdat psychisch geweld over een langere periode in de tijd plaatsvind. Dit is meer een praktisch probleem dan een moreel probleem. In moreel opzichten is de initiator de gene die moreel gezien de persoon die het meeste verkeerd doet. Dat betekent dus ook dat de initiator de hoogste straf moet krijgen net zoals bij fysiek geweld.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password