Hobby Psychologie - Heilig is een problematisch concept

Heilig is een problematisch concept


Created: 2017-04-5 Last modified: 2017-10-29 Published: 2017-04-5

Er zijn heel veel geloven op de wereld en er zijn vaak ook conflicten met verschijnende geloven. Ik wil graag een belangrijk aspect uitlichten die in veel geloven voorkomen en dat is dat iets heilig kan zijn. Ik ben erachter gekomen dat met de betekenis die dit woord heeft er een probleem is. Het probleem kent drie fases die ik nu ga beschrijven:

Fase 1:
Iets of iemand wordt heilig verklaard. De interpretatie van het woord heilig is dat het betekent dat iets of iemand alleen maar goedheid is en alleen maar liefde. Dit zijn de kernwaarde van de betekenis van het woord heilig.

Fase 2:
Er ontstaat een situatie dat iemand of iets dat heilig verklaard is bekritiseerd wordt. Wanneer iemand kritiek uit op iets wat heilig is betekent dat dat het de kern raakt. Als de kritiek waar zou zijn zou het betekenen dat wat heilig verklaard is niet alleen maar goed is en alleen maar liefde is. Dat zou betekenen dat iets of iemand die heilig is niet meer voldoet aan de eis dat hij alleen maar goed is of alleen maar liefde is en dus niet meer heilig.

Fase 3:
In deze fase gaan de mensen die in de persoon of iets wat heilig voor hun is geloven een oplossing zoeken voor het probleem dat iemand niet meer heilig is. Vaak (altijd) kiezen ze er voor om te ontkennen dat iets of iemand niet meer heilig is. Omdat heilig betekent dat iets alleen maar goed is en alleen maar liefde wordt de kritiek ook ontkent. Bij het ontkennen van hun fouten om de heiligheid in stand te houden kan je alleen maar redeneren dat de ander fout zit. Dit leid er toe dat de wereld verdeeld gaat worden in goed en slecht, waarin de gelovige goed is en de tegenstander slecht.

Conclusie:
Het concept heilig is een absolute waarde van goedheid en liefde. Dat iets alleen maar goed is en alleen maar liefde is is een onrealistische waarde die vroeg of laat ter discussie wordt gesteld en problemen gaat opleveren. Een veel realistischer methode is een methodiek van plussen en minnen en vervolgens een afweging maken wat de beste keuze is. Ik denk dat het woord heilig onrealistisch is om te handhaven en doordat mensen het wel willen handhaven er problemen in de samenleving ontstaan.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password