Hobby Psychologie - Kan een atheist zich verlichten?

Kan een atheist zich verlichten?


Created: 2016-08-22 Last modified: 2017-08-11 Published: 2016-08-22

Ik ben van mening van wel en dat ze dat moeten proberen. Er zijn veel verschillende definities van verlichting. Vaak wordt er gesproken dat je uitverkoren bent door God of Allah. Een atheïst heeft dan ook de neiging om tegen de uitspraak in opstand te komen.

Laat ik eerst uitdiepen waarom het streven naar verlichting goed is voor onze planeet. De meeste mensen vertellen hun kinderen dat ze braaf moeten zijn en goed hun best moeten doen op school. De definitie van het woord goed is vaag maar iedereen begrijpt dat het streven naar verlichting er toe leidt dat je een goed mens probeert te zijn. En is het onrealistisch om te stellen dat als je probeert een goed mens te zijn en je kinderen en de kinderen van je kinderen zo opvoed dat de wereld er echt beter van wordt? Nee dat is niet onrealistisch, als je goed wilt doen zal je waarschijnlijk ook goed gaan doen. Dan is het concept verlichting een realistisch streven voor een betere planeet.

Ik zei net al dat het woord goed een vaag begrip is. Wij atheïsten hebben een andere definitie nodig van het woord verlichting dan gangbaar in meeste geloven. De definitie die ik hier wil uitreiken komt nog het meest overeen met de definitie in het boeddhisme. Het boeddhisme stelt dat in harmonie leven met de gehele wereld om je heen het hoogste haalbaar is wat je kan bereiken. Ikzelf vind wetenschap en creativiteit een groot goed van de mensheid. Ik denk zelfs dat je door kennis of creativiteit verlicht kan raken boven andere mensen (kennis economie, creative economie). Wij als atheïsten zouden een definitie van verlichting kunnen aannemen van glorie (kennis en creativiteit) en in harmonie leven met de rest van je omgeving (en de planeet).

Het probleem wat de atheïsten heeft valt duidelijk te maken met het voorbeeld over een varkensstal. De varkens leven in symbiotische relatie met de mens. Dit houd in dat wij de vijanden weghouden en wij ze zo nu en dan mogen opeten. Je kan Darwin nog om de hoek laten komen en zeggen dat er nu garantie is dat de varkens zich zullen voortplanten en dus ook voort blijven bestaan. Maar er gaan in de samenleving meerdere geluiden op dat het eigenlijk niet door de beugel kan en wetenschap op zich heeft geen mening en een atheïst die zich niet wil verlichten zal niet zeggen dat de levenskwaliteit van de varkens benede peil is. Ik ben hier over gaan nadenken. Is het eigenlijk niet heel slecht als je de kennis en de creativiteit van de wereld bezit maar deze niet kan gebruiken om de levenskwaliteit van varkens te verbeteren of überhaupt de wil hier toe hebt? Daarom vond ik dat je als atheïst de wil moet hebben om in harmonie met je omgeving te leven en dus de levenskwaliteit van varkens ter discussie stellen. Dat je wilt dat jouw kinderen in een betere wereld leven dan dat jij hebt geleefd.

Milieu, sociale zekerheid, dierenwelzijn een meer egalitaire samenleving en veel meer kan je in je levensovertuiging kwijt als je gewoon in harmonie wilt leven met je omgeving. Kennis vergaren en delen het internet en technologie, muziek, kunst en cultuur vallen onder een manier om je te verlichten glorie. In harmonie leven en het streven naar glorie als hoogste doel stellen van verlichting maakt verlichting niet alleen concreet tastbaar en volledig in harmonie met de atheïstisch overtuiging. Je kan richting geven aan je leven en het als kompas gebruiken voor moeilijke beslissingen die de levens van andere raken en de juiste beslissing nemen zodat jouw kinderen in een betere wereld leven. Als iedereen dit wilt en toepast wat zou dat kunnen betekenen voor onze planeet. De tijden van overleven zijn al lang voorbij in het westen. We geloven in kennis en creativiteit en hebben deze ook, maar gaan we ook in verlichting geloven van onszelf en misschien daardoor ons land en dan de wereld. Alles begint met het juiste te willen, en als je niet wilt gebeurt het ook niet, dus moet je verlicht willen zijn. Ik denk dat het probleem van menig atheïst is dat hij niet streeft naar juist handelen en verlichten. Wanneer de atheïsten gaan streven naar verlichting van zichzelf en hun omgeving overwinnen ze de handicap van de wetenschap die vooral bezig houdt met meten van de wereld tot de mogelijkheid van atheïsten om te geloven in een betere wereld. Wij als atheïsten hebben dan een antwoord op de gelovige die zeggen dat zei te minsten aan een betere wereld werken en dat menig atheïst kil en koud is. Wat als wij nu antwoord hebben op die kritiek (in harmonie leven met jezelf je omgeving en de planeet) en dit ook kunnen uitdragen als atheïst. Wij atheïsten willen ook een betere wereld en dat kunnen we aan iedereen vertellen dat wij daar naar streven en er naar handelen.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password