Hobby Psychologie - De kennis economie vs religieuze samenleving vs bloedlijnen samenleving

De kennis economie vs religieuze samenleving vs bloedlijnen samenleving


Created: 2016-08-20 Last modified: 2016-08-20 Published: 2016-08-20

Kennis economie
Ik ben groot voorstander van de kennis economie in tegenstelling tot andere vormen van samenleving. Kennis economie gaat er in wezen om dat je je burgers zoveel mogelijk kennis laat opdoen. Het economische aspect hieraan is dat de kans dat de economie beter gaat draaien groter is naarmate de kennis van de burgers toenemen. Volgens de kennis economie is het ook zo dat slimme mensen een grotere beloning krijgen dan mensen die minder intelligent zijn. Om de distributie van kennis wat in de volwassen levensjaren van de persoon lijdt tot een betere positie eerlijk te verdelen is het van essentieel belang dat de toegang tot kennis en dus onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Essentieel hieraan is dat iedereen een gelijkwaardige kans op succes krijgt dus ook een gelijkwaardige kans moet krijgen om kennis en onderwijs tot zich te nemen.

De religieuze samenleving
De religieuze samenleving is er op geënt dat een religie beter voor de samenleving is en daarom dominant moet zijn. Vaak wordt er geredeneerd dat God of Allah liefde is en daarom goed is voor de gehele mensheid. Vaak is het zo dat de liefde zich beperkt tot de ene groep waar de religie zich mee bezighoud en andere mensen buitensluiten van deze liefde. Hiermee heeft de religieuze samenleving in alle vormen van religie een discriminerend karakter omdat je voorkeur hebt voor 1 geloof en daarmee voorkeur en dus ook afkeur hebt voor de mensen die het niet zijn. Mensen die niet bij het geloof horen maar er wel uitspringen zullen daarom onderdrukt moeten worden om de religieuze samenleving te waarborgen. Dit mechanisme van onderdrukking is onmogelijk om dit uit de religieuze samenleving te halen omdat de religieuze samenleving voorkeur voor 1 geloof heeft en daarom afkeur voor anders denkende.

De bloedlijnen samenleving
Het klinkt misschien gek maar het is minder gek dan je denkt. De oude rijken zoals het koninklijk huis vinden hun bloedlijnen zeer belangrijk en het is ook een beargumentatie op sociale voordelen die anderen burgers van een land niet genieten.

Het probleem met het koninklijk huis is bestaat uit minder dan 50 leden. Stel dit tegen over het aantal inwoners van Nederland wat op 16.8 miljoen mensen bestaat. ga vervolgens een kansberekening maken dat in 50 leden van het koninklijk huis er 1 persoon is die zichzelf rechtmatig succesvol kan noemen en niet dat het een voortvloeisel is uit sociale voordelen tegenover een getal van 16.800.000 miljoen mensen. Bij welke groep is de kans statistisch gezien groter dat er talent zich ontwikkelt. Bij de groep van 16.8 miljoen mensen of bij de 50 leden van het koninklijk huis. Hoe ze dit probleem stelselmatig proberen op te lossen is bijvoorbeeld zichzelf goed onderwijs te geven en hun tegenstanders minder goed onderwijs. Door dit soort sociale voordelen te geven proberen ze het simpele statisch gegeven dat de kans dat talent zich voordoet bij 50 mensen te vergroten inplaats dat het talent zich voordoet bij de 16.8 miljoen mensen.

Je kan dan ook wel stellen dat de bloedlijnen samenleving een klasse samenleving is. Je bent geboren in een positie en je zal sterven in deze positie. Dit is dan ook het grote probleem met deze vorm van samenleving. Ook hier zal de situatie zich voordoen ik ben toch slimmer dan de koning. Deze mensen die dat zijn en niet tot een hoge klasse behoren zullen daarom ook in dit systeem onderdrukt dienen te worden. En statisch gezien is er nou eenmaal een grote kans dat er iemand is die zegt ik ben slimmer dan de koning.

Conclusie
Een burger kan niet zeggen dat hij meer is dan de koning. Een burger kan niet zeggen dat hij meer is dan God. Een burger kan niet zeggen dat hij meer is dan Allah. Maar een burger kan wel zeggen dat hij een kennis economie wil en dat God, Allah en het koninklijk huis moet buigen voor de wil van de burgers die zeggen dat ze een kennis economie willen. Want een kennis economie is de enige vorm waar onderdrukking niet ingebakken zit in het systeem. En daarom kunnen we tegen deze andere vormen van samenlevingen zeggen dat zij moeten buigen voor ons en wij niet voor hen.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password