Hobby Psychologie - Een sociaal plan houd niet in dat je miljonair mag worden

Een sociaal plan houd niet in dat je miljonair mag worden


Created: 2016-04-16 Last modified: 2016-04-16 Published: 2016-04-16

Heel veel mensen zeggen de wereld moet socialer. Hier ben ik het in grote lijnen mee eens. Echter waar ik het niet mee eens ben is als er een situatie ontstaat dat de meerderheid kan profiteren van een sociaal plan wat ten koste gaat van een individu die het dan vervolgens slechter krijgt dan de mensen van het sociale plan.

Laten we eerst eens kijken wat een sociaal plan is. Het woord sociaal houdt in deze context in dat we sociale normen en waarden gaan hanteren in plaats van geld. Vaak is het zo dat sociale plannen geld kosten. Dus dit geld moet altijd ergens vandaan komen. Tot zover kan ik het er mee eens zijn. Waar het in de maakbare samenleving mis is gelopen dat mensen die van het sociale plan gebruik maken een beter leven hebben dan de geldschieter. De persoon waar het geld vandaan gehaald wordt moet altijd een beter leven hebben dan de persoon waar het geld naar toe stroomt tijdens sociale plannen.

Een ander punt is dat de redenatie de sterke schouders moeten de zwaarste lasten dragen ik het er mee eens kan zijn. Maar het moet nooit zo zijn dat de gene die zwaardere lasten draagt er vervolgens een slechter leven heeft dan de gene die ontziend word. Tevens moeten de lasten van de samenleving door alle sterke schouders gedragen worden en niet dat je willekeur krijgt dat de ene sterke schouder ook ontziend wordt en dat de andere sterke schouder het volle pond mag gaan dragen.

Mijn punt bij al deze redenaties is dan ook dat de geldschieter nooit in de armoede terecht mag komen dankzij een sociaal plan. Ik zie ook niet in dat zo een plan sociaal is.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password