Hobby Psychologie - De vernietengde werking van Instituut vs Individu

De vernietengde werking van Instituut vs Individu


Created: 2016-01-14 Last modified: 2016-01-14 Published: 2016-01-14

Ben jij belangrijk (ego vragen). Wie is belangrijker? Jij of de Kerk? Jij of een ziekenhuis? Jij of een moskee? Nee jij bent niet belangrijk, je bent totaal onbelangrijk.

In de maakbare samenleving kan er een situatie ontstaan dat je moet kiezen tussen een individu en een instituut. De vraag die er gesteld wordt is: wat is belangrijker jij of een instituut.

Laten we eerst een aantal begrippen helder krijgen. In deze tekst bedoel ik met instituut een kerk, moskee, ziekenhuis, milieubeweging of politieke partij.

Met de vraag dat een vraagstelling wel klopt bedoel ik het volgende: Een vraag kan in zich al een bepaald antwoord hebben. Dus je stelt een vraag maar eigenlijk is het antwoord niet open. In deze context wil ik de vraagstelling ter discussie stellen: Wie is er belangrijker jij of het instituut? Heeft deze vraag niet een bepaalde uitkomst?

Als je de vraag uitsplitst kom je op de volgende 2 punten: De vraag of je belangrijk bent wordt in dit artikel goed uitgelegd: ego vragen.

Een ander punt is als je de vraagstelling uitsplits is dat er een situatie ontstaat tussen jouw en een instituut. Veel mensen hechten veel waarden aan instituten. Minder waarden aan individuen. Dat betekent dat de vraagstelling ook hier een bepaalde uitkomst bied. Jij wordt minder belangrijk gevonden dan een instituut.

Deze 2 punten zorgen er voor dat de individu in een problematische situatie terecht komt. Het gaat de individu nooit lukken om zijn of haar grenzen te stellen tegenover deze instituten. De persoon gaat dan ook altijd de rest van zijn of haar leven pech hebben en nooit een leuk leven krijgen. Deze persoon komt dan ook in wereld 13 terecht.

De conclusie die ik wil stellen is dat de vraagstelling " Wie is er belangrijker jij of een instituut? " altijd leid tot dezelfde uitkomst namelijk dat de individu vernietigt wordt. De mensen in de instituten gaat het waarschijnlijk goed mee. Deze instituten kunnen door het extra geld groeien. De mensen worden extra belangrijk die werkzaam zijn in de instituten. De individu verliest geld en wordt heel onbelangrijk. Als je dan de vergelijking gaat maken tussen de dominee en deze individu met talent of de imam en de individu met talent of de doctor en de individu met talent kan je volgende conclusie trekken. De individu met talent wordt onterecht velen malen onbelangrijker gevonden dan de individuen van de instituten. De hyrargie die ontstaat is destructief. Dit is geen wenselijke situatie.

Dan wil ik het nog over eigendomsrecht hebben. De wet die overtreden wordt door de instituten met de vraagstelling wie is er belangrijker jij of de instituut is dat de vraag niet gesteld moet worden je moet de vraag stellen wie zijn eigendom is het. Het antwoord hierop is dat het de eigendom is van de individu met talent. In wezen hebben de instituten bepaalde kapitalistische burgerrechten ontnomen aan de individu en deze rechten aan mensen binnen de instituten gegeven. Je kan de situatie zo scherp stellen dat de instituten door het ontnemen van rechten aan bepaalde burgers (daarbij ook de wet hebben overtreden) deze burgers veroordeeld hebben tot slaaf. En dat is verboden.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password