Hobby Psychologie - Het grote probleem met de maakbare samenleving is het concept ervan.

Het grote probleem met de maakbare samenleving is het concept ervan.


Created: 2015-11-17 Last modified: 2015-11-17 Published: 2015-11-17

De maakbare samenleving heeft al een tijdje intreden gedaan dankzij de christenen. Positie en onder andere top positie worden verdeeld volgens het maken of het kraken principe. Het concept is dat je mensen maakt zoals jij dat wilt en dat je zo de macht verdeeld.

Dit concept lijd altijd tot conflict. Dit valt te herleiden aan het feit dat er individuen zijn die de maakbare samenleving sturen en vervolgens mensen gaan kiezen die moeten winnen. Tevens is het probleem dat er meerdere personen zijn die sturen welke mensen er moeten winnen. Volgens de ene partij is het persoon a en volgens de andere partij moet het persoon b zijn. Echter we gaan hier niet uit komen wie het moet worden. Dit is dan ook het grote probleem. Hoe ga je beslissen wie het gaat worden? En de christenen vinden dat het een christen moet zijn en zo hebben ze de topposities lopen verdelen. Dit is dan ook fundamenteel mis in het concept van de maakbare samenleving.

Nu zijn niet christenen in het westen 2e rangs burgers omdat ze niet voldoen aan de eisen die de maakbare samenleving stelt namelijk dat je christen moet zijn.

Dit doet me denken aan een reactie op het artikel over Bangladesh. Er vroeg aan mij iemand vind je dan dat er mensen in Bangladesh miljonair moeten worden? Eigenlijk vind ik van niet. Maar dit is een typische maakbare samenleving redenatie. Wij gaan mensen in Bangladesh miljonair maken en hierover moet een besluit worden genomen. Dit is in essentie het probleem met de maakbare samenleving. Niemand in het westen vind dat mensen in Bangladesh miljonair moeten worden dus stemt iedereen tegen. Als er dan toch iemand miljonair gaat worden laat het dan iemand uit het westen en christen zijn. Omdat dit gebeurt is de maakbare samenleving een slecht systeem.

Hoe je hieruit komt en toch de juiste beslissing neemt is stoppen met de redenaties van de maakbare samenleving. Redenatie zoals de American Dream of het gelijkheidsbeginsels zijn de oplossing. De American Dream vertelt mensen: Je vader was een alcoholist je moeder een hoer maar jij hebt het gemaakt ondanks je afkomst en je bent miljonair geworden. Het gelijkheidsbeginsel zegt een soortgelijk iets namelijk: Elk kind dat geboren wordt moet een gelijkwaardige kans krijgen op succes krijgen. Als je dat in de context plaatst van het artikel over Bangladesh zou dit beteken dat kinderen die geboren moeten worden een gelijkwaardige kans op succes zouden moeten krijgen net zoals in Westerse landen. Als je de American Dream hanteert zou het moeten betekenen zelfs als je in de sloppenwijken van Bangladesh geboren bent kan je nog steeds miljonair worden.

Dat dit niet gebeurt heeft in grote maten te maken met de maakbare samenleving en wat mij betreft zieke redenatie die hiermee gepaard gaan namelijk dat zij nu bepalen wie succes krijgt en wie niet.

De maakbare samenleving kan je in een nog grotere context zien en de problemen hiermee. We trekken alle rijkdom naar het westen en christenen. Wie hier niet bijhoort heeft het slecht. En wie het slecht heeft komt in opstand. En zo is de wereld in deze situatie geraakt waar hij nu in terecht is gekomen.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password