Hobby Psychologie - Gecontroleerde Democratie is geen democratie

Gecontroleerde Democratie is geen democratie


Created: 2015-10-15 Last modified: 2016-05-18 Published: 2015-10-15

Als eerste ga ik eerst iets zeggen wat misschien de meerderheid van de mensen tegen de borst stuit. We leven in een gecontroleerde samenleving. En met name wat we geloven is gecontroleerd. Politiek religie is allemaal gecontroleerde domeinen. Vandaag wil ik het hebben over politiek en democratie en wat het probleem is met gecontroleerde democratie.

We hebben verschijnende partijen in ons politieke stelsel. Ze communiceren via communicatie kanalen zoals internet televisie en radio. Het probleem is dat de media in grote maten een vertekende beelden geven van deze mensen. Wat we wel of niet te zien krijgen wordt in hoge maten gemanipuleerd om controle uit te oefenen dat er geen ideeën naar buiten komen die onwenselijk zijn. Echter er wordt ons een droom voorgespiegeld van verschillende politieke partijen. Er zijn nuanceverschillen maar het komt er op neer dat we de echte discussie nooit te horen krijgen. Eigenlijk weet de kiezer niet precies wat de heren politici allemaal van plan zijn omdat er niet open en eerlijk over gecommuniceerd wordt. Wanneer je televisie kijkt zal je nooit de discussie te zien krijgen die het hete hangeiser is. En als dat al wordt getoond dan is er al uit geonderhandeld over de uitkomst.

Wat het probleem hierbij is is dat politieke standpunten ons opgedrongen worden door de heren politici en nooit een echte discussie te zien is op televisie. Hoe de oorlog in Irak ontstaan is weten we heel weinig over. Krachten achter de schermen hebben hier een grote bijdragen aan geleverd. De twintowers zo de doorslaggevende argumenten geweest. Kijk de herhalingen er op terug en als je kijkt zoals ik kijk zie je dat de media hier eenzijdig over gerapporteerd hebben met een bepaald doel namelijk oorlog. Kijk nu naar de media en je ziet groot verschil. Dat komt omdat de oorlogzutige invloeden in het westen minder zijn geworden. Onze media is in grote maten gecreëerd naar de inzicht van de krachten achter de schermen. Nu hebben we ook terreur. Maar we gaan er anders mee om. De link met vechten wordt vele malen minder gelegd dan in de aanloop van de oorlog van Irak. Zo kan je het beste kijken naar de media.

Heel veel mensen trappen in het verhaal of sprookje van de media. Ze kijken hier niet doorheen. Eigenlijk weten we niet wat de politici echt van plan zijn want ze vertellen alleen wat je moet horen om te denken wat zij willen. Nu moeten deze mensen gaan stemmen. Dit is een groot probleem. Als jij niet weet wat een politieke partij wil of de politici in de partij van plan zijn hoe moet je dan op een goede manier je stem uitbrengen? Dat kan je niet want je hebt niet de juiste informatie. Dit is wel eens in het nieuws geweest over de afstand tussen politiek en burger verkleinen. Echter zolang de politici mooi verhalen blijven vertellen en weinig vertellen over wat er echt in de politiek speelt zullen kiezers moeten kiezen op halve waarheden. Het probleem valt terug te redeneren als je van de politiek een automaat maakt. Je hebt een automaat waar je wit brood, bruin brood en krentenbollen kan bestellen. Echter op alle knoppen waar je op kan drukken staat brood. Nu wil je bruin brood maar je weet eigenlijk niet op welke knop je moet drukken. Er staat wel dat je brood krijgt. Dit is het probleem dat mening kiezer heeft met de huidige politiek. Ze verkopen allemaal brood maar hoe het precies zit dat weet je eigenlijk niet. En als je je stem uitbrengt dan weet je nog niet of je bruin brood krijgt. Het komt er op neer de schijnvertoning van de politiek leid ertoe dat kiezer niet meer weten wat ze kiezen en zo waarschijnlijk ook fouten keuzes maken.

Democratie gaat er vanuit dat de kiezer de juiste keuzen maakt. Dit is een basisprincipe van de democratie. Het probleem met deze controle is dat de kiezer zo langzamerhand niet meer weet wat hij te kiezen heeft. Dit betekent dat de schijnvertoning in strijd is met een correcte gang van de democratie. Door de halve waarheden werkt de democratie niet meer. Door de schijnvertoning werken democratische processen niet meer omdat de kiezer niet meer weet wat hij kiest. Zolang de kiezer niet op een rijtje heeft wat hij kan kiezen en wat de keuze betekenen zal hij of zij niet op een goede manier kunnen deelnemen aan het democratische proces. Dit betekent dat de schijnvertoning van de politiek in strijd zijn met een correct gang van het democratische proces.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password