Hobby Psychologie - Geloof vs democratie en kapitalisme

Geloof vs democratie en kapitalisme


Created: 2015-09-19 Last modified: 2015-09-20 Published: 2015-09-19

Elke gelovig vind zijn of haar geloofsovertuiging de beste. Tevens moet deze overtuiging uitgedragen en iedereen moet het er mee eens zijn want hun geloof is de beste. Het geloof staat op nummer 1. En daar heb ik een probleem mee.

Het is niet erg dat je gelovig bent van mij mag het. Het gaat mij om de waarde die je hanteert. Ik ben van mening  (en ik weet het, het is mijn mening) dat het geloof ondergeschikt moet zijn aan democratie en kapitalisme. Kapitalisme is de beste moet winnen (en dus niet een gelovige) en democratie gaat over onze sociale waardes die we hanteren in de samenleving (dus niet jouw gelovige waardes).

Wat er gebeurt als het geloof op nummer 1 staat is dat je vind dat een gelovige de premier moet worden van Nederland en niet omdat iemand de juiste kandidaat is. In wezen willen veel gelovigen een gelovige samenleving. Het hogere doel is het geloof. Dit lijdt er toe dat dingen die niks met het geloof te maken hebben ondergewaardeerd worden. Dit is vooral een kwalijke zaak als het gaat om mensen. Er staat in de wet dat je niet mag discrimineren op basis van geloofsovertuiging of de afwezigheid daarvan. Dit betekent dat de gelovige waarde die jij hanteert niet een ander mag overheersen want anders ben je aan het discrimineren. En dit gebeurt als het geloof belangrijker wordt gevonden dan democratie en kapitalisme. Dat niet meer de beste wint maar een gelovige, en dat niet algemene sociale waarde gelden maar die van het geloof.

Kortom Democratie en Kapitalisme waarden zijn belangrijker dan de waarden van het geloof.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password