Hobby Psychologie - Kastenstelsel en de maakbare samenleving

Kastenstelsel en de maakbare samenleving


Created: 2015-08-25 Last modified: 2015-09-4 Published: 2015-08-25

Natuurlijk kennen we het kastenstelsel uit India. Het houdt in wezen in als je geboren bent in een kaste zal je waarschijnlijk de rest van je leven die status hebben. Als je in een lage kaste bent ingedeeld blijf je waarschijnlijk laag en als je in een hoge kaste bent ingedeeld blijf je waarschijnlijk hoog. Ongeveer net zoals het Koningshuis in Nederland. Ze worden geboren in hun kaste en het staat eigenlijk al vast met alle voordelen.

Jammer genoeg is het kastendenken niet helemaal weg te denken uit Nederland. Op zich kan je nog wel beargumenteren dat een hoge kaste niet erg is alleen lage kaste. Maar helaas moet ik jullie weer teleurstellen. De maakbare samenleving is eigenlijk een soort kastenstelsel. Je wordt in de maakbare samenleving gemaakt of gekraakt. Als je gemaakt wordt eindig je hoog als je gekraakt wordt eindig je laag. Ongeacht je social vaardigheden en talenten en competentie. Je lot ligt vast, net zoals in een kastenstelsel. En ja er zijn hier in de flevopolder ook lage kaste.

Zoals ik het probleem zie is dat er door identiteitsfraude lage en hoge kasten ontstaan. De hoge kasten zijn niet zo erg maar de lage kasten daar zit hem het probleem. Het is zo erg omdat het kastenstelsel niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. Dit houdt kort gezegd in dat elk kind in Nederland ongeveer dezelfde kans moet krijgen op succes. Als je aan de maakbare samenleving doet dat lijkt op het kastenstelsel dan heb je dus niet dezelfde kans op succes. De praktijk is nog erger dan de theorie. Als je probeert te stijgen uit je kaste dan kan je rekenen op tegenstand vanuit je hogere kasten. En de tegenstand is een geraffineerde manier van discriminatie om te onderwerpen. Ze gaan je proberen te programmeren dat je je kaste accepteert en dat je het niet meer in je hoofd haalt om te denken dat je meer bent dan je kaste waar je ingedeeld bent, Ook als die laag is en je talenten en competentie hoog. Zelfs kwalijke zaken als de ultieme discriminatie wat ontmenselijken is, gebeurt in de maakbare samenleving. Dit doen ze om je te programmeren dat je je kasten accepteert. Dus de praktijk is nog erger dan de theorie.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password