Hobby Psychologie - Talent samenleving vs klasse samenleving

Talent samenleving vs klasse samenleving


Created: 2015-01-10 Last modified: 2015-01-10 Published: 2015-01-10

Talent samenleving is gebaseerd op het feit dat de mensen die iets het best kunnen de macht krijgen in het land. Een klasse samenleving is dat de heersende klasse bepaalt wie er de macht krijgen.

Voordelen Talent samenleving
- Een Talent samenleving is kapitalistisch (Het kapitalistische systeem wil dat het beste product tegen de beste prijs geleverd wordt)
- Een Talent Samenleving is evolutie (Dieren die het in een soort beter doen hebben meer nakomelingen dan dieren die het minder goed doen in een soort)
- Een Talent samenleving leidt tot leergierigheid en kennis (Mensen willen hun ego vergroten dit kan door talent te creëren dus er is een stimulans om nieuwe dingen aan te leren)

Nadeel Talent Samenleving
- Je hebt geen controle wie er de macht krijgt of minder controle. Dictators kunnen ook talent hebben.

Voordelen Klassen samenleving
- Je hebt meer controle over wie de macht krijgt

Nadelen Klassen samenleving
- De heersende klassen gaat zijn of haar kinderen de heersende klassen maken
- De onderklassen zal niks willen leren omdat leren niet leid tot hogere klasse.
- De onderklassen zal ook mensen met talent hebben, deze mensen zullen onderdrukt worden.
- Je krijgt het vak God. En omdat de menselijke natuur is dat je een groter ego wilt hebben kan je geen mens het vak God laten uitoefenen. Ze zullen falen in hun menselijkheid.

Voer hier uw username en password in:

Username
Password