Hobby Psychologie - De maakbare samenleving leidt tot een klassensamenleving

De maakbare samenleving leidt tot een klassensamenleving


Created: 2015-01-10 Last modified: 2015-01-10 Published: 2015-01-10

Met de maakbare samenleving kan je mensen indelen en ze maken zoals jij ze wilt hebben. Dit schept een zekere macht en controle over de samenleving. Echter controle betekent niet altijd dat de samenleving er beter van wordt. In Nederland hebben we gekozen voor een talent samenleving en de invoer van de maakbare samenleving mag wat mij betreft teruggedraaid worden.

Doordat je mensen kan maken zoals jij het wilt door middel van machtfixing. Kan je er voor zorgen dat iedereen wordt zoals jij dat wilt. Je zou bij wijze van spreke door middel van de mediacampagne en programma's die je afdraait kunnen voorspellen wat mensen worden en zelfs wat de volgende generatie mensen gaat worden. Je kan de kinderen van nu al indelen in klasse en vervolgens er voor zorgen dat deze kinderen worden wat jij wilt. Het probleem is de menselijke natuur met deze vorm van controle.

De menselijke natuur is dat je je ego probeert te vergroten. De expansie van ego kan niet ongebrijdelt doorgaan. Er is een grens aan ieder zijn ego. De mensen die de controle krijgen in de maakbare samenleving zijn geen goden ook al hebben ze de macht van een god. Namelijk dat ze mensen kunnen maken of kraken. De mensen die aan de macht zijn zullen hun macht gebruiken om hun ego te vergroten of dat van hun kinderen en naasten. Dit probleem is tot nu toe altijd een probleem geweest in de westerse samenleving. Echter met de komst van de maakbare samenleving is er meer controle meer macht en meer manipulatie. Dit leidt er toe dat ze hun eigen kinderen en hun eigen naasten aan de macht brengen. En zo ontstaat een klasse systeem. 

Voer hier uw username en password in:

Username
Password